FARO ontwerpt drie van de elf velden voor de her­struc­turering van de Uitvin­der­s­bu­urt in Ede. De 76 wonin­gen voor veld C zijn zeer gevarieerd. Er zijn grote en kleine apparte­menten, grote en kleine rijt­jeswonin­gen, lev­ensloopbestendige wonin­gen en een klein aan­tal bij­zon­dere woninkjes voor bij­zon­dere doelgroepen.

Het ontwerpthema voor veld C is het ‘‘erf’’. Dit erf is eigen­lijk een eigen­ti­jds bejaar­den­hofje. Hier bevin­den zich de lev­ensloopbestendige wonin­gen met een slaap­kamer en een bad­kamer op de begane grond zodat mensen die slecht ter been raken hier toch nog lang zelf­s­tandig kun­nen wonen. De wonin­gen hebben openslaande deuren aan de voorz­i­jde die uitkomen in kleine voor­tu­in­t­jes, gren­zend aan het erf. Dit wordt een rustig autovrij bin­nenge­biedje in de buurt.

Het erf is het cen­trale deel van veld C. De overige wonin­gen liggen aan de buiten­z­i­jde van veld C, langs de straten en het park. Alle wonin­gen hebben een sterke ver­wantschap in mate­ri­aal en kleur. Gele steen, rode dak­pan­nen en blauwe en witte accen­ten. De bak­steen is voor alle velden gelijk maar op ver­schil­lende manieren toegepast. Een lange hor­i­zon­tale luifel bindt alle wonin­gen als één geheel aan elkaar. Het lage dak geeft het veld het karak­ter van een ‘‘tuin­dorp’’, met een vrien­delijk uiter­lijk en veel voor­tu­in­t­jes. Veel wonin­gen hebben daar­naast ook een gewone achtertuin.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube