Wij hebben het archi­tec­tonis­che thema voor deelplan 6.5 van Nes­se­lande — ‘de tuin­stad’ – op een eigen­ti­jdse manier ver­taald. De 136 eengezinswonin­gen en 4 zorg­wonin­gen voor sticht­ing Orion zijn uit­gew­erkt in een heldere blokken­struc­tuur met een duidelijk onder­scheid tussen de bin­nen– en buitenkant. Aan de buiten­z­i­jde ogen de blokken met de echte voorkan­ten formeel; de achterz­i­jde is wat informeler met waar mogelijk oud­er­wetse achterdeuren.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube