In Noord­wijk­er­duin wordt in een gemeen­schap waar mensen met een beperk­ing wonen nu ook ‘nor­male’ wonin­gen gere­aliseerd. Noord­wijk­er­duin is dus een instelling­ster­rein waar­van de deuren open­zwaaien. Over een aan­tal jaar zal Noord­wijk­er­duin door de komst van gewone burg­ers ingri­jpend van gezicht veran­derd zijn.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube