De Kolenkit­bu­urt in Ams­ter­dam wordt geherstruc­tureerd. Op een voor­ma­lige strook met volk­s­tu­inen langs de Ringspoor­zone in Bos en Lom­mer is het plan Scala gere­aliseerd als een van de eerste onderde­len van deze her­struc­turering. Woonkwaliteiten ver­beteren en verbindin­gen leggen met het vooroor­logse Ams­ter­dam, dat is wat we wilden. Op een com­pacte locatie heeft FARO een zeer groot en zeer divers pro­gramma gerealiseerd.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube