De wijk Hatert vernieuwt: ook op het tot nu toe lege Cir­custer­rein wordt gebouwd. Er komen twee apparte­mentenge­bouwen en een project met 36 eengezinswonin­gen. FARO ontwerpt één apparte­mentenge­bouw en de eengezinswoningen.

In samen­werk­ing met VVKH, dat het derde apparte­mentenge­bouw ontwerpt, is één archi­tec­tonisch vocab­u­laire gezocht. De drie pro­jecten hebben zo hun eigen gezicht maar ver­to­nen ook samen­hang. Het ste­den­bouwkundig con­cept voor de diverse plan­nen sluit aan op de bestaande gebouwen en hand­haaft de hoofd­vorm van platte daken met op diverse plekken verdichting.

De ver­schi­jn­ingsvorm van de gebouwen richt zich op de aanslui­tende omgev­ing. Zo ken­merken de gevels zich door de hor­i­zon­tale ban­den aan de Thor­beckestraat en een meer ver­ti­cale gerichtheid langs het plantsoen aan de Couwen­bergh­straat. In het apparte­mentenge­bouw komen 35 zor­gap­parte­menten voor senioren. Deze ken­merken zich door een ruime woonkamer met een inpandige buiten­ruimte, die afs­luit­baar is. In het gebouw is een ruime ‘‘cor­ri­dor’’ die de bewon­ers veel gele­gen­heid voor ont­moet­ing geeft.

De warmte in het apparte­mentenge­bouw wordt opgewekt door een warmtepomp en gevoed door warmte-​koude-​opslag in de bodem. Met deze tech­niek is in de zomer tevens duurzame koel­ing mogelijk. Daar­naast wordt de warmte uit de afgevo­erde ven­ti­latielucht ont­trokken en aan de frisse lucht toegevoegd. Deze tech­nieken maken het gebouw uiterst energiezuinig en comfortabel.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube