Op het erf van stolp­boerderij De Hulst, aan de rand van de Scher­mer, nabij Oter­leek ontwerpt FARO Archi­tecten in opdracht van Warm Thuis en Bouw­com­pag­nie een erf met woon­schuren. Het plan gaat woon­groepen voor oud­eren met demen­tie huisvesten.

De beeld­bepal­ende bestaande his­torische stolp­boerderij bli­jft, samen met twee bestaande schuren. Daar­naast wor­den drie nieuwe schuren aan het ensem­ble op het erf toegevoegd. Twee lage schuren en een kap­schuur, alle drie pal aan het erf gesitueerd.

Geïn­spireerd door de visie op klein­schalige zorg van Warm Thuis, heeft FARO op een eigen­ti­jdse manier wonin­gen voor telkens zes bewon­ers ont­wor­pen, met als inspi­ratie de vertrouwde vorm van een schu­urhuis op een boeren­erf. Uit­gangspunt voor de archi­tec­tuur is een zwarte schuur met een herken­baar sil­houet. Er zijn witte accen­ten aan de gevels van de schuren toegevoegd om te ref­er­eren naar de arche­typ­is­che schuur uit het verleden. Daar­naast zijn op de kop­pen van de vol­umes uit­sne­den gemaakt, waar­door veranda’s, uit­gevo­erd in blank hout, ontstaan voor beschutte buiten­ruimtes en entrees. Extra kwaliteit wordt meegegeven aan dit plan met een duurzame energiehuishoud­ing, gebruik van duurzame mate­ri­alen en tevens een duurzame water­huishoud­ing te gebruiken.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube