VISIE, FARO architectuur & research

In ons Alledaags Utopia staat de mens cen­traal. Voor wie doe je het eigen­lijk? En, gelukkig steeds vaker, mét wie? We bouwen altijd in een omgev­ing en altijd in samen­hang met de maatschap­pij die ons omringt. We bouwen met stads­be­won­ers, voor kinderen, in dor­pen, langs het water of in het bos. We zoeken draagvlak, de resul­taten van ons werk zijn immers voor iedereen. Geen icoon voor een enkel­ing, liever voor velen iets goeds: bruik­baar, pret­tig, toe­ganke­lijk en begrijpelijk.

Onder­weg zoeken we naar wegen om ons werk nog duurza­mer te maken, in de brede zin van het woord: zuiniger, mooier, flex­i­beler, beter, sterker, groener, schoner… we onder­zoeken het nieuwe, we koesteren de waarde van een­voud, we willen de mid­de­len beheersen.

Wat we maken moet hun gebruik­ers goed passen. Soms licht en luchtig, dan weer ste­vig en robu­ust. We kiezen de stijl die past. Er zit altijd iets in van onszelf maar het is niet een­duidig en laat een ieder de keus hoe het te lezen. En, neem een gebouw niet al te serieus, een gebouw is geen the­o­rie, een rel­a­tiv­erende knipoog of een beetje humor doet een mens goed. Want door het alledaagse beter te maken, willen wij bij­dra­gen aan het lev­ens­geluk van mensen. Oftewel ‘als je niet voor mensen bouwt voor wie dan wel?’

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube