In 2007 zijn wij als eerste in Ned­er­land begonnen met smaak­-on­der­zoeken op inter­net.

  • Programma Online enquête "Smaaktest Nederlandse woningbouw"
  • Opdrachtgever FARO Research
  • Gereed 2007
00/00
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 05
FARO architecten Goeman Borgesius Utrecht 06
FARO architecten herstructurering Oud IJmuiden 03

Wij kon­den niet geloven dat er een onover­brug­bare kloof is tussen de smaak van archi­tecten en leken. In de media gaat het altijd over het benoe­men van ver­schil. Wat wij zoeken zijn juist de overeenkom­sten en de verbind­ing. Als we daar ken­nis over hebben kun­nen we ons motto als je niet voor mensen bouwt voor wie dan wel? De beste invulling geven.