Waar voorheen niet presentabele sociale huurblokken stonden verrijzen nu, bij de entree van Hoorn per trein, een aantal nieuwe woonblokken als baksteensculpturen lang het spoor. Woningcorporatie Intermaris heeft met een ambitieus sloop-nieuwbouwprogramma ingezet op en forse verbetering van deze entreezijde van de stad. FARO ontwerpt hier in een rij van 5 het grootste nieuwe blok het dichtst bij het station en de het centrum van Hoorn.

00/00

Stoere baksteensculptuur langs het spoor

In een fraai stedenbouwkundig plan van Erik Wiersema hebben FARO, Heren5 en M3H in nauwe samenhang een nieuw ensemble langs het spoor ontworpen. 5 stoere blokken met hun entree aan het spoor en privé buitenruimten aan nieuwe hoven in aansluiting op de bestaande bebouwing aan de Siriusstraat. Met hun hoge accenten op de hoeken en robuuste materialisering worden het echte baksteensculpturen.

In een veel gevarieerdere programmatische mix dan voorheen komen er meer woningen terug dan er gesloopt worden. Er is veel aandacht voor woonkwaliteit, architectuur en aansluiting op het omliggende maaiveld. Het blok is alzijdig en er is veel aandacht besteed aan de beleving vanuit de woning door grote raamopeningen aan alle zijden.

Architectonisch is ingezet op sculpturaliteit met slanke gelede accenten op de hoek. Een achter een gaanderij verstopte galerij aan de spoorzijde en bakstenen balkons aan de hof geleden het blok. De sculpturaliteit wordt verder versterkt door een ingenieuze koppeling aan een lager deel aan de oostzijde van het blok. Op een veel kleinschaliger wijze doet het in de verte denken aan de beroemde Karl-Marx-hof van ‘das rote Wien’. Deze sculpturaliteit is in detail verder doorgevoerd: de architectuur wordt ondersteund door metselwerkornamentiek gebaseerd op de bijzondere Drystack-metselmethode waar in deze blokken als innovatie voor gekozen is.

Naast een intensieve afstemming tussen architecten en stedenbouwer is het ook gelukt om ieder bouwblok een eigen kunstuiting te geven. Ons blok krijgt een bijzonder lichtkunstwerk van Giny Vos aan de spoorzijde dat nadrukkelijk iets doet met de schaal van de langsrijdende trein.