Bij het afremmen voor station Hoorn had je vanuit de trein uitzicht op een rij troosteloze sociale huurblokken. Woningcorporatie Intermaris heeft met een ambitieus sloopnieuwbouwprogramma ingezet op een forse verbetering van deze stadsentree. FARO ontwerpt hier in een rij van vijf het grootste nieuwe blok, het dichtst bij het station en de stad.

  • Programma 99 woningen
  • Opdrachtgever Intermaris, Slokker Bouwgroep
  • Samenwerking Nieman, Dio Con ingenieurs BV
  • Aannemer Van Wijnen
  • Gereed 2021
00/00

Stoere baksteensculptuur langs het spoor

In een fraai stedenbouwkundig plan van Erik Wiersema hebben FARO, Heren5 en M3H in nauwe samenhang een nieuw ensemble langs het spoor ontworpen. 5 stoere blokken met hun entree aan het spoor en privé buitenruimten aan nieuwe hoven in aansluiting op de bestaande bebouwing aan de Siriusstraat. Met hun hoge accenten op de hoeken en robuuste materialisering worden het echte baksteensculpturen.

In een veel gevarieerdere programmatische mix dan voorheen komen er meer woningen terug dan er gesloopt worden. Er is veel aandacht voor woonkwaliteit, architectuur en aansluiting op het omliggende maaiveld. Het blok is alzijdig en er is veel aandacht besteed aan de beleving vanuit de woning door grote raamopeningen aan alle zijden.

Architectonisch is ingezet op sculpturaliteit, met slanke gelede accenten op de hoek. De galerij zit slim verstopt achter een gaanderij aan de spoorzijde. Bakstenen balkons aan de hof geven het blok diepte en structuur. De sculpturaliteit wordt verder versterkt door een ingenieuze koppeling aan een lager deel aan de oostzijde van het blok. Op een veel kleinschaliger wijze doet het in de verte denken aan de beroemde Karl-Marx-hof van ‘das rote Wien’. Deze sculpturaliteit is in detail verder doorgevoerd: de architectuur wordt ondersteund door metselwerkornamentiek, gebaseerd op de circulaire Drystack-metselmethode waar in deze blokken als innovatie voor is gekozen.

Naast een intensieve afstemming tussen architecten en stedenbouwer is het ook gelukt om ieder bouwblok een eigen kunstuiting te geven. Ons blok krijgt een bijzonder lichtkunstwerk van Giny Vos aan de spoorzijde dat nadrukkelijk iets doet met de schaal van de langsrijdende trein.