In 2010 heeft FARO in samenwerking met Palmbout onderzoek gedaan naar de aard van de nieuwe woonmilieus voor het plan Westflank in de Haarlem-mermeer. Ondanks de enorme omvang van het plan (10.000 woningen) zijn kleinschaligheid en diversiteit de kernwoorden van dit stedenbouwkundige plan zodat het plan goed aansluit bij de bestaande kernen in deze polder. Het plan voorziet in een bijzondere combinatie van wonen, groen, recreatie en water.

  • Programma 10.000 woningen
  • Opdrachtgever Projectgroep Westflank Haarlemmermeer
  • In samenwerking met Palmbout
  • Gereed 2010
00/00
FARO architecten Westflank Haarlemmermeer 03
FARO architecten Westflank Haarlemmermeer 01
FARO architecten Westflank Haarlemmermeer 04
FARO architecten Westflank Haarlemmermeer 02

Maquettes maken toekomst inzichtelijk

Het plan bestaat uit vijf verschillende deelgebieden die allen een eigen karakter krijgen. Naast ruim opgezette woonmilieus die refereren aan groen- of waterwonen zijn er ook een tweetal dichtere kernen bedacht. Aan de kant van Zwaanshoek wordt gedacht aan een sluisdorpje en bij Lisserbroek wordt een havendorpje gepland. We hebben de kracht van maquettes gebruikt om deze woonmilieus te visualiseren in sfeer en karakter. Betrokken bewoners en bestuurders kregen hierdoor een goed schaalgevoel voor de verschillende woonmilieus en stedenbouwkundige principes.