Research.

FARO Research is ons laboratorium. We richten ons op het grensgebied waar architectuur, duurzaamheid en maatschappij elkaar ontmoeten. FARO Research doet zowel onderzoek voor opdrachtgevers als onderzoek op eigen initiatief. Regelmatig zoeken we samenwerking met anderen om vanuit andere disciplines, met bredere kennis en integraler te kunnen werken. We hebben in dit kader veel studies verricht naar de relatie tussen verkaveling en gebouwtype en naar woningtypes voor specifieke woonmilieus. Tevens onderzoeken we actuele onderwerpen zoals duurzaamheid, de wens van de consument en methodes voor het renoveren en transformeren van gebouwen.

Meer over FARO
FARO architecten Heilige huisjes 01