Contact

Navigeer naar FARO

Lisserbroek

Landgoed de Olmenhorst
Lis­ser­weg 487d
2165 AS Lis​ser​broek
+31 (0) 252 414777
info@faro.nl
Navigeer naar FARO

Arnhem

OK72 - #514
Oude Kraan 72
6811 LL Arnhem
+31 (0) 252 414777
info@faro.nl

Vacatures

FARO archi­tecten bv, bna werkt met een leuk en ent­hou­si­ast team van bijna 35 mensen aan een grote hoeveel­heid pro­jecten van zeer ver­schil­lend karak­ter. Onze pro­jecten zijn groot, klein, lan­delijk, sub­ur­baan of stedelijk, vee­lal won­ing­bouw, maar ook utiliteitsbouw.

Spreekt de architectuur die wij maken je aan en denk je dat ons bureau goed bij je past? Reageer dan vooral op onderstaande vacatures of stuur een open sollicitatie.

Stagiair

Wij zijn op zoek naar een ent­hou­si­aste en kundige Sta­giair (m/​v) die voor min­i­maal vijf maan­den bij ons bureau in Lis­ser­broek stage wil lopen. Wij bieden een zeer gevarieerd aan­tal werkza­amhe­den, zoals het deel­ne­men aan diverse sta­dia van het ontwerp­pro­ces, het bezoeken van bouw­plaat­sen van lopende pro­jecten, het ver­vaardi­gen van maque­ttes en andere voorkomende werkza­amhe­den.

Volg je een HBO-​ of TU-opleiding Bouwkunde, spreek je Ned­er­lands, heb je een rijbe­wijs, ben je geïn­ter­esseerd in ons werk en zou je bij ons stage willen lopen?

Stuur dan je moti­vatie en je CV ons op. Je kunt je sol­lic­i­tatie richten aan Wouter van der Stap wvanderstap@​faro.​nl. We zien je sol­lic­i­tatie graag tegemoet.