Samen met wijkbewoners heeft FARO een structuurvisie gemaakt voor de Alkmaarse Vogelaarwijk Oud Overdie. Deze visie gaat uit van een transformatie van een volksbuurt met behoud van de karakterbepalende materialen en kleuren. De intensieve samenwerking met de bewoners leidde uiteindelijk tot een opdracht aan FARO voor het ontwerp van een groot appartementengebouw.

  • Programma 60 appartementen en parkeergarage met daktuin
  • Opdrachtgever Woonwaard
  • Aannemer Van der Gragt
  • In samenwerking met Groot- en Partners
  • Gereed 2009
00/00

Dit gebouw aan de Coornhertkade is het eerste nieuwe gebouw in deze wijk. De plaatsing van dit gebouw in de wijk is nauwkeurig bepaald en zodanig dat er zo veel mogelijk vrije uitzichten van en naar het park zijn. Zo wordt de relatie van de wijk met het park gewaarborgd.

In 2001 heeft FARO de opdracht gekregen om, in een planteam met wijkraad, gemeente en woningbouwverenigingen een structuurvisie te maken. We hebben workshops, excursies en inloopavonden voor de bewoners van de wijk georganiseerd en ze op deze wijze meegenomen in de overwegingen. Op basis van deze ervaringen hebben de buurtbewoners FARO voorgesteld om dit eerste en tevens beeldbepalende gebouw van de wijk te ontwerpen. We hebben drie verschillende ontwerpen gemaakt waaruit de bewoners konden kiezen. In samenspraak met alle partijen is het tot een unanieme keuze gekomen en dat heeft er toe geleid dat er, ondanks dat het gebouw met zijn tien lagen fors hoger is dan de overige bebouwing in de buurt, geen enkel bezwaar is gemaakt tegen dit plan.

Er is gekozen voor een zowel stijlvol als in het oog springend ontwerp: een moderne eyecatcher, mede door de vele interessante details en stijlelementen, zoals het schuin aflopende dak dat de robuuste uitstraling van de woontoren visueel ondersteunt. Verder sluiten de gebruikte bouwmaterialen en kleurstellingen aan op het straatbeeld, werken de terracottakleurige dakpannen optisch verrassend en zijn de deels op de gevel geplaatste roodgele bakstenen iets groter zijn het standaard formaat. De getrapte gevel aan de kant van de wijk maakt variatie van woningtypes mogelijk. Er is een mix van grote en kleine woningen, die praktisch ingedeeld zijn en qua uitvoering en afwerking veel keuzevrijheid bieden aan de toekomstige bewoners.