Weespersluis (gemeente Weesp) is een publiek-private samenwerking om in de Bloemendalerpolder een nieuw ruim en groen woonlandschap te ontwikkelen. Na een lange aanloop is nu het moment daar dat het plan ook rap ‘uit de grond komt’. Er staan inmiddels zo’n 500 woningen. Uiteindelijk zullen dat er ruim 2750 worden. De kwaliteit van Weespersluis wordt bewaakt door een kwaliteitsteam waarin Coen namens de gemeente Weesp als voorzitter gaat plaatsnemen. Hij volgt Fred Kaaij op, die vanaf het prille begin zijn schouders onder de samenwerking heeft gezet en nu van zijn pensioen gaat genieten. Gezien de samenvoeging van Weesp en Amsterdam volgend jaar, valt het nieuwe voorzitterschap op een interessant moment.

Het Q-team van 3 leden adviseert integraal over de (ruimtelijke) kwaliteit van Weespersluis, van landschappelijke en stedenbouwkundige structuur tot en met de detaillering van de opstallen en inrichting van de openbare ruimte. Het is daartoe ook gemandateerd door welstand.

De delen die al gebouwd zijn/worden laten een hoge kwaliteit van ontwerp en uitwerking zien. Coen zal zich er sterk voor maken dat dit wordt doorgezet in de rest van het plan. Daarbij levert de transitie naar Amsterdam interessante inhoudelijke en organisatorische vragen op, die ingepast moeten worden in de samenwerking. Hierin heeft het Q-team en met name Coen als gemeentelijk vertegenwoordiger een belangrijke rol.

Binnen FARO hebben we veel ervaring met grote uitbreidingslocaties . We hebben gewerkt in veel verschillende rollen: als stedenbouwer, als architect, als supervisor…. We zijn dus goed in staat om projecten vanuit meerdere invalshoeken verder te brengen. Deze brede ervaring brengt Coen in het Q-team in, om verder te bouwen aan een hoge kwaliteit van Weespersluis. Daarbij zal hij veel aandacht hebben voor de onafhankelijke positie van het Q-team en de samenwerking daaromheen.

Credits fotografie: J.G. Schulz

00/00