NH Bouwstroom is een samenwerkingsverband om de bouw sneller, beter en duurzamer te maken. Op 22 en 23 november was er de ‘NH Bouwstroom tweedaagse’, een workshop-bijeenkomst in Amsterdam. Ook was er een projectenmarkt, waarbij de verschillende partijen de laatste stand van de bouwstroomprojecten aan elkaar toonden. Hierbij zijn tevens de officiële ondertekeningen van de contracten gedaan voor o.a. Brasa Village.

Brasa Village is een groot project in Amsterdam met 520 verplaatsbare woningen met een permanente kwaliteit. De betrokken bouwstroompartners daarbij zijn: de corporaties Eigen Haard, Ymere en Rochdale, de bouwers Homes Factory, Heddes en MOOS en de architecten FARO, RUPA en Concrete. Samen met de gemeente Amsterdam is vanaf februari 2023 in de vorm van co-creatie tegelijkertijd gewerkt aan een stedenbouwkundig plan en aan de architectuur van de gebouwen. De bouwvergunning werd toevallig precies tijdens deze bijeenkomst verleend, waardoor het hele proces van stedenbouwkundig ontwerp tot en met bouwaanvraag slechts 10 maanden heeft geduurd.

De verlening van de bouwvergunning was een extra hoogtepunt tijdens de toch al twee hele inspirerende dagen!

00/00