Beste relaties van FARO,

Vanzelfsprekend handelt ook FARO in lijn met de adviezen van de overheid en het RIVM ten aanzien van het Coronavirus. Zo volgen wij het advies om zoveel mogelijk thuis te gaan werken en zal er in principe niet of zo weinig mogelijk fysiek vergaderd worden.

Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om met alle creativiteit die we hebben juist nu de continuïteit van de projecten niet in gevaar te laten komen. Hoe beter wij als bouwbranche reageren hoe geringer de economische klap wordt.

Wij doen er daarom alles aan om goed en zo efficiënt mogelijk door te werken.
Ons beleid is om per medewerker en per opdrachtgever maatwerk te bieden.

We zijn primair per e-mail en telefoon bereikbaar, en vergaderen telefonisch en/of digitaal.

U kunt met ons telefonisch of visueel vergaderen via diverse media (Skype, Microsoft Teams, Slack), we hebben inmiddels de eerste virtuele meetings al succesvol gehad.

Ondanks de ernst van de situatie ter relativering en in de geest van Cruijff (ieder nadeel heb z’n voordeel): Zo halen we de CO2 reductie-doelstellingen dit jaar een stuk makkelijker.

Met vriendelijke groet,
Team en directie FARO architecten