FARO maakte in samenwerking met Dura Vermeer en Buro Lubbers het winnende plan voor de herontwikkeling van de Oude Haven in het centrum van Raamsdonksveer. Waar vroeger de scheepswerf, hoepelmakerij, zoutziederij en leerlooierij waren gevestigd, verrijzen straks nieuwe pakhuizen en karakteristieke pandjes. De nieuwe kade brengt de sfeer en levendigheid van de historische haven terug, creëert een sterke samenhang tussen architectuur en openbaar gebied en zorgt voor een stevige vergroening van het gebied. 

Op de kop van de haven komt een appartementenblok dat plaats biedt aan 24 koop- en 16 huurappartementen. De stoere uitstraling van het blok refereert naar oude pakhuizen. Het pakhuis op de kop staat stevig op de kade met daarnaast, zij aan zij, kleinere pakhuizen als een gegroeid ensemble. De stoere uitstraling in combinatie met ambachtelijk metselwerk en teksten op de gevels laat zien wat de plek in het verleden is geweest.

Met de uitstraling van de eengezinswoningen sluiten we op eigentijdse wijze aan op de karakteristiek van de historische panden. Door te werken met verspringingen van gevels in de rooilijn, verschillende kapvormen en verschillende metselwerktinten en –details creëren we diversiteit en eigenheid.

De overgang van privé naar openbaar gebied krijgt in Oude Haven veel aandacht. Alle woningen op maaiveld krijgen een eigen entree en geveltuin. Begroeide metselwerk tuinmuren met poorten refereren naar de historische tuinmuur in de aangrenzende gemeentetuin. De bankjes die we in deze tuinmuur opnemen nodigen uit tot ontmoeting.

Onder het appartementenblok realiseren we een deels verdiepte parkeergarage voor de auto en de fiets. Deze garage vangt het hoogteverschil in het plangebied op en is aanleiding voor de realisatie van een nieuwe kademuur aan de Haven. Onder aan de kademuur richten we op een zeer groene en duurzame wijze een waterelement in; een fijne groene oase met wadi’s waar (regen)water doorheen stroomt, wordt gebufferd en geïnfiltreerd. In het groen maken we goede verblijfsplekken voor mens en dier. De kademuur en het waterelement zijn een directe verwijzing naar de haven die hier vroeger aanwezig was. Zo brengen we op eigentijdse wijze de historie weer terug in beeld.

00/00