Duurzaam bouwen, wie wil dat niet? Maar hoe maken we dit concreet meetbaar? Rekenmethodes voor allerlei deelgebieden dienden zich de afgelopen jaren in hoog tempo aan. GPR slaagde erin deze te clusteren tot een integraal meetinstrument, dat inmiddels een breed erkende standaard geworden is.

Het is daarmee de meest gebruikte software in Nederland die de duurzaamheid van gebouwen meetbaar en daarmee ook bespreekbaar maakt. Veel architecten kiezen ervoor om de validatie van berekeningen op dit terrein uit te besteden, maar wij vinden het belangrijk om deze kennis zelf in huis te hebben. Niet alleen omdat dat efficiënt werkt, maar vooral vanwege de brede kijk die het ons geeft op alle aspecten die van invloed zijn op duurzaamheid. Zo kunnen we gedurende het hele ontwerpproces zelf de vinger aan de pols houden. De berekeningen zijn de methode, maar het blijft de expert die daar creatief mee omgaat. Die kan bedenken aan welke knoppen er gedraaid kan worden om het onderste uit de kan te halen. Bij elk project is dat weer anders.

GPR hanteert vijf thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per thema verschijnt een waardering op een schaal van 1 tot 10.

GPR is geschikt voor beleid en voor realisatie van projecten. Zowel voor gebouwen als gebieden, bij de ontwikkeling van iets nieuws, of bij de verbetering van iets bestaands. Jesse Kat, onze expert, vertelt je er graag meer over. Of kijk op www.gprsoftware.nl