Stel je voor dat nieuwe gebouwen volledig circulair zijn. Alle onderdelen van een gebouw demontabel en herbruikbaar. Dat zou betekenen dat we kunnen bouwen met minimale schade aan het milieu. Wij dromen van een volledig circulair gebouwde omgeving in 2050. Daarom maken we de circulariteit van onze projecten nu al meetbaar. Want door te pionieren en onderzoeken kunnen we bewustere ontwerp- en materiaalkeuzes maken. Zo dragen wij ons steentje bij aan een volledig circulaire bouw.

Een stapje meer

Door zo circulair mogelijk te bouwen kan de hoeveelheid afval en CO2-uitstoot aanzienlijk worden gereduceerd. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat wij daar in onze ontwerpen en materiaalkeuzes rekening mee houden. Dat kunnen we niet zonder de milieueffecten van onze keuzes te kennen. Daarom zijn we continu op zoek naar vernieuwende en preciezere meetmethodes. Door testen en doorontwikkeling krijgen we belangrijke informatie. Die we vervolgens gebruiken om onze projecten te evalueren en om keuzes aan de voorkant bewuster te kunnen maken.

Een eerste indicatie van de milieueffecten van ‘onze’ gebouwen krijgen we natuurlijk al door te kijken naar de eisen van MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en de BENG. Deze berekeningen zijn voor ieder gebouw verplicht bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Waar de MPG inzicht geeft in de milieueffecten van het materiaalgebruik (hoe lager de MPG, hoe duurzamer), geeft de BENG inzicht in energiebehoefte, energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie. Daarmee hebben we al belangrijke indicatoren van de totale milieubelasting van een gebouw. We realiseren ons dat het hierbij gaat om minimale eisen die voor ieder gebouw in Nederland gelden. Wij zetten graag een stapje meer. Daarom dagen we onszelf uit om circulariteit nog beter inzichtelijk te maken. Dat kunnen we met het Madaster materialenpaspoort.

Madaster materialenpaspoort

Van ieder gebouw dat wij bouwkundig uitwerken maken we de circulariteit meetbaar in een materialenpaspoort. Dit is een overzicht van alle gebruikte materialen en producten en hun circulaire waarde. Deze waarde is afhankelijk van bijvoorbeeld de massa van het product, de mogelijkheden voor hergebruik en de wijze van afvoeren als hergebruik niet mogelijk is. Doordat we dit paspoort in Madaster maken, een kadaster voor materialen en producten, blijft de informatie ook in de toekomst vindbaar voor anderen. Bij de sloop van een gebouw kan de sloper alle data van het gebouw terugvinden. Dit vergemakkelijkt hergebruik en voorkomt onnodige milieuschade. Daarnaast krijgt de gebouweigenaar inzicht in de hoeveelheid materiaal dat in eigendom is en kan deze gekwantificeerd worden in een waarde.

Het materialenpaspoort geeft inzicht in de Madaster Circulariteit Indicator (CI) van het gebouw, een score tussen 0 en 100%. Hoe hoger de score, hoe beter. De CI geeft inzicht in de circulariteit van de drie levensfasen van het gebouw afzonderlijk: de constructiefase, de gebruiksfase en einde levensduur. Ook geeft het materialenpaspoort inzicht in de gebouwonderdelen die (redelijk) circulair zijn, zoals de gevel, en welke juist niet, zoals de constructie. Door alle informatie van het materialenpaspoort te combineren verkrijgen wij waardevolle gegevens over de circulariteit van onze gebouwen én zien we snel waar de ontwikkelpotentie zit.

Blijven pionieren

Een volledig circulair gebouwde omgeving in 2050 is onze droom. Maar het meetbaar maken van circulariteit is pionieren. We durven dan ook nog niet te zeggen dat we er bijna zijn. Wel dat we goed op weg zijn. Want we hebben inmiddels ruime ervaring met het materialenpaspoort en de daaruit voortvloeiende CI van Madaster. Ook met de Building Circularity Index (BCI) hebben we ervaring. Wij werken intensief aan de doorontwikkeling van het zichtbaar maken van circulariteit. We kunnen dan ook niet anders concluderen dan: wordt vervolgd! En in de tussentijd blijven wij pionieren en onderzoeken om circulariteit steeds beter meetbaar te maken. Zo kunnen we aan de voorkant bewustere ontwerp- en materiaalkeuzes maken om de milieueffecten van onze gebouwen continu te blijven verlagen.

Wil je meer weten over onze visie op circulariteit of de mogelijkheden van het Madaster materialenpaspoort? We gaan graag met je in gesprek. Neem daarvoor contact met ons op en vraag naar Wouter van der Stap.

00/00
FARO circulariteit
FARO circulaire bouw madaster
FARO circulariteit materialenpaspoort madaster