Samen met LAP Landscape & Urban Design maakte FARO het winnende ontwerp voor de herontwikkeling van de locatie ‘Den Deyl school’ in Wassenaar. Op 4 april gaf de gemeenteraad Wassenaar akkoord op de ontwikkeling van EFY Group en Driestar, met hun plan Tuynen van Den Deyl. De ontwikkeling omvat 40 duurzame betaalbare woningen.

Door verschillende woningtypes te realiseren, trekken we een mix van de Wassenaarse doelgroepen aan. Appartementen in huur of koop, voor senioren met grote leefbalkons, cascowoningen (waarbij ook alles gelijkvloers gerealiseerd kan worden) en eengezinswoningen met private tuinen of terras. Deze doelgroepen verbinden we allemaal in de Tuynen van Den Deyl, welke een aaneenschakeling zijn van verschillende sferen: van moestuin, ontmoetingstuin, speeltuin tot verstilde tuin.
De bestaande locatie heeft prachtige groene randen, deze behouden en versterken we. Slimme parkeeroplossingen, uit het zicht in het binnengebied en deels onder de gebouwen, dragen bij aan het behoud van het groene karakter van de buurt.

De jury was zeer enthousiast “Het programma is zorgvuldig samengesteld, dit is te zien aan een groot variété aan woningtypen waarbij de groottes van de woningen aansluiten bij de doelgroepen en de beoogde prijscategorie.”

We gaan respectvol om met de historische gebouwen/monumenten op de locatie. De Den Deyl school is zeer karakteristiek in vormentaal. Dit was vanuit 1958 al de schakel van de buurt in de groene omgeving. Het hoofdgebouw en de gevelkarakteristieken behouden we, waarbij de voorgevel een upgrade krijgt met een houten kader als zitelement en toegang naar de groene rand. Het gebouw wordt ingevuld met cascowoningen.
Het Deijlerhuis, met onder andere de buurtkerk, is ook een monument dat we opknappen. Uiteraard refereren we in architectuur naar deze bijzondere gebouwen om ze passend op te nemen in het totale beeld.
Vanuit een analyse van de bestaande gevels van de omgeving hebben we hier architectonisch aansluiting gezocht. Onze moderne varianten krijgen lichte baksteen schijven met een houten invulling. Ook de Franse balkons die veel terugkomen in de buurt, nemen wij over in onze woningen. De kappen zijn een moderne vertaling, maar met de klassiekere overstekken op de kopse kanten, zoals het monument Deijlerhuis.

De beoordeling van de gemeente was zeer positief over de analyse en de inpassing van de bebouwing in maat en schaal op deze plek. “Ook het behoud en inpassing van het beeldbepalende deel van het schoolgebouw is op een positieve manier opgenomen. De commissie is zeer te spreken over de upgrade van het schoolgebouw aan de zijde van de Middelweg.”

Andere teamleden: BLAU stedenbouw en landschap, Horsman & co, Future Mobility Network, Beaumont, WELP makelaardij, Copijn

00/00