In maart dit jaar zijn we gestart met FARO stedenbouw. Uit de reacties blijkt dat niet alleen wij dat een goed idee vonden! De komende tijd vertellen we graag iets meer over de projecten waar we zoal aan werken.

Nieuw-Vennep West
In Nieuw-Vennep West werken we samen met LANDLAB aan het ontwerp voor een nieuw woonlandschap. In opdracht van de gezamenlijke grondeigenaren en samen met de gemeente Haarlemmermeer maken we hier een prachtig woonlandschap van ruim tweehonderd hectare. Een nieuw landschappelijk raamwerk met lanen en singels vormt de drager. Het landschap biedt ruimte voor wonen en voorzieningen, maar ook voor ecologie, water en recreatie. De uitdaging is om de grote maat van de droogmakerij te vertalen naar de menselijke maat en herbergzame woonmilieus. Met onze thuisbasis Landgoed de Olmenhorst als inspiratiebron, is dat een kolfje naar onze hand!

Meer informatie is hier te vinden.

00/00