FARO heeft voor Woonstichting de Key een winnend ontwerp gemaakt voor een stedelijk blok op Memeleiland in de Houthaven in Amsterdam.

De woningen zijn ontworpen in het thema “Deftige dames”, dat terug doet denken aan de chique statige woningen uit het begin van de vorige eeuw. De grote schaal van het blok wordt doorbroken door opdeling in panden van ongeveer dezelfde maat. De panden zijn familie, maar hebben elk een eigen specifieke oplossing voor raamindeling, plint, dakrand en ornamentiek. De voor de stijl herkenbare witte kozijnen, strepen, stippen en sierelementen zorgen voor een harmonieus geheel. In het oog springende koppen zorgen voor een duidelijke beëindiging van het blok en een oriëntatie op het grotere geheel van de Houthavens.

Het blok bestaat uit 65 sociale huurwoningen voor jongeren, met per woning drie onzelfstandige wooneenheden en een gemeenschappelijke woonkeuken. Er is bewust gekozen voor een portiekontsluiting, waardoor een levendig straatbeeld ontstaat en elk pand een eigen entree krijgt. Aan de voorzijde grenst het blok aan een autoluw gebied met een plantsoen. Aan de achterzijde ligt het blok aan het water. Een groot deel van de kade zal worden ingericht als collectieve buitenruimte, zodat alle bewoners plezier hebben van het water.

In samenwerking met de Key en de gemeente Amsterdam zullen we het plan verder uitwerken. Gedurende het proces zal een kwaliteitsteam namens de gemeente aangevuld met Sjoerd Soeters supervisie houden op beeldkwaliteit.

00/00
FARO architecten Deftige Dames Houthaven Amsterdan 04
FARO architecten Deftige Dames Houthaven Amsterdan 02
FARO architecten Deftige Dames Houthaven Amsterdan 01