Samen met Janssen de Jong, buro Lubbers, BMV makelaars en ASR hebben we een visie en stedenbouwkundig schetsplan ontwikkeld voor het Olympuskwartier. Met dit plan stimuleren we de ontwikkeling van een groene en sociaal interactieve woonomgeving, die aanzet tot bewegen en een gezonde levensstijl. Niet alleen voor de bewoners van het plan, maar ook voor mensen uit de omgeving of die het gebied bezoeken. Al met al een enorme impuls voor de leefbaarheid in deze Arnhemse wijk.

Het plan kent activerende en sociale functies als een sportcentrum, een klimhal, een sport bso en een woonkamer voor de buurt. Daarnaast komen er 200 koop- en huurappartementen, 300 halfverdiepte parkeerplaatsen en een royaal dek met tuinen waar volop gespeeld en gesport kan worden.

Uiteraard heeft ook duurzaamheid onze aandacht. Circulaire materialen voeren de boventoon, onder andere door toepassing van CLT (Cross Laminated Timber) en houten gevels. De biodiversiteit krijgt een stimulans door het toepassen van groene gevels en dektuinen die ook een gunstige uitwerking hebben op aspecten als luchtkwaliteit en geluidsisolatie.

Meer lezen? Dit artikel verscheen in de Gelderlander