FARO onder­zoekt de inricht­ing van de woonge­bieden van het nieuwe plan West­flank in de Haar­lem­mer­meer. Klein­scha­ligheid en diver­siteit zijn de kern­wo­or­den van dit ste­den­bouwkundige plan zodat het plan goed aansluit bij de bestaande ker­nen in deze polder. Het plan voorziet in een bij­zon­dere com­bi­natie van wonen, groen, recre­atie en water.

Het plan bestaat uit vijf ver­schil­lende deel­ge­bieden die allen een eigen karak­ter kri­j­gen. Aan de kant van Zwaan­shoek wordt gedacht aan een sluis­dor­pje en bij Lis­ser­broek wordt een haven­dor­pje gep­land. De opzet rond Nieuw Ven­nep is ruim wonen aan door­vaar­bare water­gan­gen, die in verbind­ing staan met de rest van de polder. In het zan­derige noor­den rond Cruquius zijn 1650 wonin­gen gep­land, omzoomd door bomen en bos. In het zuidelijke gedeelte komen wooneen­heden die als land­goed­eren zijn opgezet: een opri­jlaan met grote en bijge­bouwen, een grote tuin of boomgaard.

In totaal zullen er 10.000 nieuwe wonin­gen komen in Westflank.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube