13/​07/​2016 - Won­ing­cor­po­ratie Wonion uit Ulft heeft een selec­tie uit­geschreven voor het ontwerp en de bouw van 38 Nul Op de Meter [NOM] wonin­gen in de Uitvin­der­s­bu­urt. In opdracht van DURA Ver­meer en in samen­werk­ing met land­schap­sar­chi­tect Rob Aben en instal­latiead­viseur Klein Poel­huis heeft FARO aan deze selec­tie meegedaan. Dins­dag 5 juli werd bek­end dat ons team gewon­nen heeft en de opdracht mag gaan uitvo­eren. Start van de bouw wordt verwacht in het voor­jaar van 2017.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube