Niet voor niets is ons motto: ‘Als je niet voor mensen bouwt, voor wie dan wel?’ FARO bouwt met plezier voor én met mensen. Graag horen we van hen hoe zij de samenwerking met ons hebben ervaren of wat bijvoorbeeld een bewoner vindt van een door ons ontworpen woning. Daarom zijn we op pad gegaan om opdrachtgevers, bouwers en gebruikers hierover te interviewen!

Deze interviews delen we graag: deze keer spraken we met Mike Breuker projectontwikkelaar van AM, en Johan Hoogendoorn, projectleider bij boer bouw, over hun ervaringen tijdens het traject van het unieke project Zwethof in Zoeterwoude.

Zwethof in Zoeterwoude-Dorp, een uniek project
FARO participeerde de afgelopen jaren in het project Zwethof, een project zoals je maar zelden tegenkomt. We vroegen onze partners van AM en boer bouw bv waarom dit project zo bijzonder is, ook voor hen. Hoe de samenwerking is verlopen en waar ze trots op zijn.

Mike Breuker, projectontwikkelaar bij AM, begint zijn verhaal bij het begin in 2016: “Het woningbouwproject Zwethof in Zoeterwoude-Dorp kent een lange geschiedenis. FARO heeft destijds in samenwerking met de gemeente Zoeterwoude en Feddes Olthof het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan gemaakt. Toen dachten wij: waarom betrekken we FARO niet ook als architect? Er moesten uiteindelijk 41 woningen komen, die commercieel zouden aansluiten bij onze wensen en bij het beeldkwaliteitsplan.” Het plan bestond uit een ‘laan’ met een aantal schiereilanden waarop ‘erven’ zijn gecreëerd. Elk eiland heeft een eigen karakter en bestaat uit een hoofdhuis en een aantal schuurwoningen. De woningen hebben een landelijke, natuurlijke look. Tegelijkertijd zijn ze architectonisch modern en eigentijds qua vormgeving. Mike: “Het project is totaal onalledaags, ook voor ons. Normaal is alles behoorlijk gestandaardiseerd. Hier is elk huis uniek – verschillende kleuren, materialen, vormen, afwerkingen – waardoor het veel ingewikkelder was om te bouwen. Het was een heel mooie uitdaging.” Johan Hoogendoorn, projectleider bij boer bouw bv, beaamt dit: “Het was een lastige puzzel omdat er zo’n verscheidenheid in de woningen zit.” Mike: “Ik had aanvankelijk helemaal niet het idee dat het haalbaar zou zijn. Maar op een gegeven moment lag er, in samenwerking met boer bouw, een plan dat ook financieel haalbaar was en toen dachten we: we gaan dit gewoon uitvoeren zoals het bedacht is!” Johan: “Alle woningen zijn verschillend, maar toch passen ze heel goed bij elkaar. Er zitten woningen tussen die zo mooi zijn, daar zijn we apetrots op, ook in combinatie met de waterpartijen, de natuur, alles klopt.” Mike: “We hebben een bewonersprotocol gemaakt in overleg met FARO en Trafique waarin bv. staat dat je maar 25% van de tuin mag bestraten, maar ook hoe je met het groen moet omgaan en waar de steigers moeten komen. Zo blijft het landschapsontwerp behouden. Dat is heel goed ontvangen bij de kopers.”

Voortijdig fouten opsporen
FARO maakte een 3D BIM model in revit waarin alle woningen op Rd coördinaten waren uitgewerkt. De constructeur, Pieters Bouwtechniek, deed hetzelfde. Beide modellen werden gecombineerd en dienden als onderlegger voor de werktekeningen van boer bouw. Ook het tekenwerk van Trafique, de partij die het landschapsontwerp van Feddes Olthof heeft uitgewerkt, kon eenvoudig worden geïntegreerd. Het samenvoegen van modellen vraagt de nodige afstemming maar biedt, zeker in een complexe situatie als deze, grote voordelen. Ruimtelijke uitdagingen worden vooraf inzichtelijk evenals de verscheidenheid aan materialen en er is een grote nauwkeurigheid van ontwerp mogelijk. Johan: “Met de 3D modellen kan je makkelijk door de woning heen kijken en kun je iemand snel wegwijs maken op de bouw. Maar het grote voordeel is dat de constructieve onderdelen in de stukken van FARO konden worden geschoven, waardoor je eventuele fouten in een vroeg stadium ontdekt en niet pas tegenkomt tijdens de bouw. Het voorkomen van fouten – terugdringen van faalkosten – daar ligt voor ons de winst. Het tekenwerk moet perfect zijn. Daar mogen geen fouten inzitten, geen clashes tussen constructeur en architect. Ook de koperstekening en de tekening van de architect moeten overeenkomstig zijn. Daar zit voor ons de grote meerwaarde van het BIM-men.” Johan voegt eraan toe dat er nog wel een omslagpunt moet komen. “We zijn met z’n allen bezig om te vernieuwen, te verbeteren en we gaan een ander tijdperk in. Nu wordt door veel onderaannemers nog een meerprijs gerekend omdat er gebimd wordt. Daar moet een omslagpunt komen, want het gebruiksgemak is zoveel groter. Er moeten voldoende mensen zijn die met de modellen kunnen werken, dat betekent dat je moet investeren in je mensen.”

Naar elkaar luisteren
Zoals gezegd, Zwethof was geen eenvoudige klus, dan is een goede samenwerking des te belangrijker. “De samenwerking met FARO is heel goed verlopen”, vertelt Mike. “Ze luisteren goed, bv. toen wij aangaven dat het niet ‘té strak’ moest. De strakke architectuur zit er nog steeds in, maar er zijn ook ornamenten toegevoegd, gevoel voor detail en profilering, zodat het je meer raakt. Wij moeten die woningen verkopen en kijken naar de commerciële kwaliteit, dat is soms een andere blik dan die van de architect. Ook in de uitwerkingsfase is het heel constructief en respectvol gegaan. Je moet ook een klik hebben met een partij, dat als je iets zegt dat je ook het gevoel hebt dat er daadwerkelijk iets mee gebeurt.”

Johan heeft het over het belang van ‘kwaliteitsmanagement’ en legt dat uit: “Je hebt enerzijds de kwaliteit van de architect, die wil iets moois neerzetten qua ontwerp. Anderzijds heb je kwaliteit in de zin dat een woning goed en deugdelijk gebouwd moet worden en moet voldoen aan de verwachtingen van de klant. Dat is soms een spanningsveld, maar als je goed naar elkaar luistert en respect hebt voor elkaar, dan kan je beide bewerkstelligen en met z’n allen trots zijn als het gelukt is!”

Daarnaast is er ook nog het ‘kopersmanagement’, gaat Johan verder. “Er zijn tekeningen gemaakt op grond waarvan de woningen zijn verkocht. Die zijn voor ons heilig, daarin mag eigenlijk niets meer worden aangepast. De architect wil nog wel eens iets aanpassen om het plan nog mooier maken, maar dat is dan niet meer conform de koperstekening. Dan moet ik kopers een erratum gaan sturen. Je moet elkaar op dit punt heel goed begrijpen. Wij moeten zorgen dat we datgene leveren wat aansluit bij de verwachting van de klant, d.w.z. waar voor getekend is. FARO was op dit punt heel plezierig om mee te werken.”

Trots
Het project is nu bijna af, in oktober worden de eerste woningen opgeleverd, beide heren kijken vol trots terug op hetgeen samen gerealiseerd is. “Het was een heel moeilijk project, dat je toch probeert te freaken en foutvrij te bouwen”, vertelt Johan. “Constructief was het ook een uitdaging omdat de woningen zo ontworpen zijn dat er heel veel licht naar binnen komt. Ondanks de vele ramen en kozijnen hebben we toch een stevige constructie weten te maken en heb je straks een heel prettig huis om in te wonen. Ook ben ik heel trots op hoe de natuur erbij betrokken is, bv. de rieten kappen van de woningen aan de buitenrand, hoe die overlopen in de natuur.” Mike vult aan: “We hadden ook een heel mooie, constructieve manier van werken met elkaar. Dat je zo’n plan, dat zo ingewikkeld in elkaar zit, met elkaar in een goede sfeer kunt realiseren, dat is gewoon heel gaaf. Dan loop je echt met trots over de bouwplaats!” Johan: “Toen het boek af was, ja het was écht een boek, geen brochure (lacht), liet ik dat aan iedereen zien. Ik dacht: wat is dit prachtig – het ontwerp, het water, de kleuren, de materialen – hier wil ik zelf wel wonen, zo mooi vond ik het. Dat je met elkaar iets ontwikkelt waar je echt trots op kunt zijn, dat is heel mooi. Ik ben ook trots op de jongens op de bouwplaats, die met zoveel vakmanschap alles gemaakt hebben. Als je allemaal hetzelfde voelt, dan is er heel veel mogelijk!”

 

 

Gerelateerde projecten