15/​07/​2016 - In de cat­e­gorie ‘pio­niers’ is de Tiny Tim op 6 juli verkozen tot 1 van de 3 win­naars van de pri­jsvraag ‘Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere!”. De Tiny TIM gebruikt weinig grond­stof­fen, is zuinig met energiege­bruik en heeft lage woonkosten. De Tiny Tim is 100% duurzaam en autarkisch op het gebied van water en energie. Wellicht het meest bij­zon­dere onderdeel is de eerste groene zuiv­erende gevel­wand. Een klein stuk gevel van ruim 6 m2 is ruim vol­doende om van douchewa­ter, afwaswa­ter en urine weer schoon drinkbaar water te maken. Dit gebeurt via een stelsel van planten­bakken en water­tanks. De Tiny TIM beschikt over een droog­toi­let met uri­neschei­d­ing. Dankzij deze oploss­ing wor­den fae­ces en papier opgevan­gen en gedroogd. Na 3 maan­den gaat dit in de GFT ver­w­erk­ing. Urine wordt apart afgevo­erd en met het water van de keuken en douche gezuiverd door de water zuiv­erende wand.

Jury: “De jury is er sterk van over­tu­igd dat dit plan werkt. Deze inzen­der is ver wat betreft pio­nieren en zelfvoorzienend­heid. De toegepaste tech­nieken zijn bij­zon­der en geïn­te­greerd in het ontwerp, dat aan zeil­jachten ref­er­eert. Dit plan kan als inspi­ra­tor dienen.”

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube