07/​12/​2016 - Afgelopen week ging fase 3 van de Blar­icum­mer­meent feestelijk van start. Met dit project wordt de wijk weer een stap verder ontwikkeld, dit­maal met mooie rieten twee-​onder-​één-​kappers. Een mix van won­ing­types in com­bi­natie met meerdere keuzeop­ties resul­teert in een samen­hangend minibu­urtje met won­ing­blokken met een eigen karakter.

Fase 3 is, net als de voor­gaande fasen, ontwikkeld in samen­werk­ing met Le Clercq Planon­twik­kel­ing, LiNQ Vast­goed Advies en Nikkels Bouwbedrijf. Door de vertrouwde samen­werk­ing kwam dit wijkje effi­ciënt tot stand. Met grotere huizen op een kleinere kor­rel weten we zeker dat de toekom­stige bewon­ers hier heel fijn gaan wonen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube