18/​07/​2017 — Met de oplev­er­ing van de laat­ste apparte­menten van Kwin­tijn fase 2 is het project Kwin­tijn offi­cieel afgerond. Van­daag werd dit feestelijk gevierd met een boot­tocht en rondlei­d­ing door Amsterdam.

Vanaf de Oos­t­er­dok­skade vertrokken alle betrokke­nen per boot richt­ing het project. Aan boord waren de gemeente Ams­ter­dam, ontwikke­laar Van Wij­nen, ver­hu­ur­ders de Alliantie en Altera en FARO archi-​tecten. De boot­tocht in com­bi­natie met een rondlei­d­ing door de Jor­daan vor­m­den een mooie afs­luit­ing van het project waar zes jaar samen aan is gew­erkt. Dank aan alle betrokke­nen voor de onver­moeide inzet tij­dens het project.

Vanaf het water kon een groot deel van Kwin­tijn wor­den bekeken. De apparte­menten van Kwin­tijn fase 1 wor­den al bijna twee jaar bewoond, de apparte­menten van fase 2 zijn inmid­dels alle­maal betrokken. Aan de Bilderdijkkade wordt nog gebouwd aan 54 CPO-​woningen. FARO wenst alle huidige, nieuwe en toekom­stige bewon­ers veel woonplezier.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube