KONIN­KLIJK BEZOEK BIJ HOR­TUS UTRECHT

hoofd koning bezoekt hortus utrecht

24/​10/​2018 – Hooggeëerd bezoek bij Hor­tus Utrecht

De Kon­ing en de Min­is­ter! FARO felici­teert Ooms Bouw & Ontwik­kel­ing met het hooggeëerd bezoek aan de bouw­plaats bij ons project Hor­tus in Utrecht.
Lees meer op hun web­site: http://​www​.ooms​bouw​.nl/​k​o​n​i​n​g​-​b​e​z​o​e​k​t​-​p​r​o​j​e​c​t​-​h​o​r​t​u​s​-​i​n​-​u​t​r​e​c​h​t​/

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube