23/​11/​2018 – Hoog­ste punt CPO Goe­man Borgesiuslaan


Samen met de 20 deel­ne­mende huishoudens en uitvo­erende par­ti­jen viert FARO het ‘hoog­ste punt’ van het CPO project in de lev­endige en gevarieerde wijk Lauw­erecht in Utrecht. De bij­zon­dere, aan de bovenkant ‘gechip­perde’ bak­steengevel van het eerste bouw­blok wordt goed zicht­baar, nu het bijna uit de steigers is. Oplev­er­ing van de wonin­gen staat gep­land in het voor­jaar van 2019.
De 20 wonin­gen, 17 grondge­bon­den met tuin en 3 apparte­menten met voordeur aan de straat, zijn ontwikkeld in Col­lec­tief Par­ti­c­ulier Opdracht­gev­er­schap. Nadat FARO door het col­lec­tief is benaderd zijn de voorkeurssti­jlen voor de gevels en de plat­te­grond­types en beuk­maten voor de wonin­gen bepaald. De ver­schil­lende com­bi­naties lev­eren unieke wonin­gen op die passen als een maat­pak. Het col­lec­tief heeft gekozen voor een zeer duurzame won­ing met een hoge iso­latiewaarde in de gebouwschil, indi­vidueel aange­vuld met een warmtepomp of extra PV pan­e­len zodat een laag energie­ver­bruik wordt gerealiseerd.

Opdracht­gever : CPO-​groep Goe­man Borgesiuslaan
Pro­ces­begelei­der : Urban­ner­dam
Aannemer : Bouwbedrijf Van Bekkum bv
Constructeur : Snet­se­laar Con­struc­tieve Ingenieurs
Directievoering : Buster Bouwcontrol

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube