Wij zijn op zoek naar een ent­hou­si­aste en kundige

Sta­giair (m/​v)

Wij zijn op zoek naar een sta­giair die voor min­i­maal vijf maan­den bij ons bureau in Lis­ser­broek stage wil lopen. Wij bieden een zeer gevarieerd aan­tal werkza­amhe­den, zoals het deel­ne­men aan diverse sta­dia van het ontwerp­pro­ces, het bezoeken van bouw­plaat­sen van lopende pro­jecten, het ver­vaardi­gen van maque­ttes en andere voorkomende werkza­amhe­den.

Volg je een HBO-​opleiding Bouwkunde, spreek je Ned­er­lands, heb je een rijbe­wijs, ben je geïn­ter­esseerd in ons werk en zou je bij ons stage willen lopen?

Stuur dan je moti­vatie en je CV ons op. Je kunt je sol­lic­i­tatie richten aan Wouter van der Stap wvanderstap@​faro.​nl. We zien je sol­lic­i­tatie graag tegemoet.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube