In Apeldoorn groeit het centrum mee met het gestaag groeiend aantal inwoners. Binnen een groter stedenbouwkundig plan hebben wij een stedelijk blok ontworpen dat aansluit bij de moderne buren, maar toch warmte uitstraalt.
Er is een mix gerealiseerd van appartementen voor starters, grondgebonden stadshuizen en appartementen voor senioren met een lichamelijke handicap.

  • Programma 80 stedelijke woningen, 13 bedrijfsruimtes (totaal 725 m2)
  • Opdrachtgever VOF Parkstad
  • Aannemer Moes Bouwbedrijf
  • Gereed 2004
00/00
FARO architecten Beekpark Apeldoorn 01
FARO architecten Beekpark Apeldoorn 06
FARO architecten Beekpark Apeldoorn 08
FARO architecten Beekpark Apeldoorn 02
FARO architecten Beekpark Apeldoorn 05
FARO architecten Beekpark Apeldoorn 09
FARO architecten Beekpark Apeldoorn 03
FARO architecten Beekpark Apeldoorn 04
FARO architecten Beekpark Apeldoorn 07

Steeds meer stedelijkheid

Rondom een collectief binnenterrein liggen drie blokken (de vierde zijde is bestaande bebouwing) met privé terrassen aan de collectieve tuin. Aan de kleinere zijstraten zijn grondgebonden stadshuizen en appartementsgebouwtjes, die slechts drie lagen hoog zijn, gerealiseerd. Deze appartementen zijn klein en bedoeld voor starters. De stadshuizen zijn naar Brits voorbeeld met een zogenaamde “Basement-flat-entrance” ontworpen. Zo wordt met Britse allure en privacy boven straatniveau gewoond met eventueel een trapje naar het souterrain. Dit biedt extra gebruiksmogelijkheden zoals werken aan huis, koken in de kelder of een inwonende oma. De auto wordt onder de ruime en comfortabele woning binnenshuis geparkeerd.

De architectuur wordt vooral bepaald door krachtig metselwerk met een robuuste baksteen. Binnen het ensemble wordt elke individuele woning gemarkeerd met een plantenbak naast de voordeur. Ook de gevel van het appartementengebouw wordt opgeluisterd met vele plantenbakken zodat het groen ook hier een belangrijke rol speelt.

Het grotere appartementengebouw aan de Vosselmansstraat heeft een plint met winkels en zorgvoorzieningen. Daarboven zijn appartementen voor ouderen met een lichamelijke handicap ontworpen.

Deze seniorenwoningen hebben mogelijkheden voor diverse zorgpakketten en er is een aantal volledig aan rolstoelgebruik aangepaste zogenaamde focuswoningen, waarin mensen met een lichamelijke handicap toch zelfstandig kunnen wonen. De woningen worden ontsloten via een comfortabele verwarmde binnengang, die ruimtelijk veel extra kwaliteit heeft gekregen.