Voor een prijsvraag bedacht FARO samen met Heren5 het winnende stedenbouwkundig plan dat tien jaar later onder de naam ‘Biesland’ is voltooid. Hier is nu de harmonieuze balans tussen eenheid en verscheidenheid gerealiseerd doordat FARO, Heren5 en drie andere architecten zich hebben geschikt naar de afspraken van het beeldkwaliteitsplan en doordat het plan door één opdrachtgever en één aannemer is gerealiseerd.

  • Programma 167 woningen
  • Opdrachtgever Tekton Projectontwikkeling (tot 2004) en Kanters Projectontwikkeling (vanaf 2004)
  • In samenwerking met H+N+S en Heren5
  • Gereed 2009
00/00
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 06
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 01
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 01
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 03
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 04
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 05
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 02

Een dorp in Vinexland

Bies­land bestaat uit 479 wonin­gen waar­bij het hand­schrift van vijf ver­schil­lende archi­tecten ondergeschikt is aan het ensem­ble van een dorpse buurt. Voor de iden­titeit van het ste­den­bouwkundig plan en de archi­tec­tuur van de wonin­gen is een keuze gemaakt voor wonin­gen met kap­pen vol­gens de oude boeren­ver­houdin­gen van 3:4:5(53 graden) en een duurzaam en inge­to­gen palet aan mate­ri­alen. Door de inte­grale benader­ing van architec­tuur, steden­bouw en land­schap is een ‘een­heid in ver­schei­den­heid’ ontstaan die de wijk een pret­tige vanzelf­sprek­en­heid geeft.

Een heldere en zorgvuldig vor­mgegeven over­gang van het kavel naar de open­bare ruimte is van invloed op de duurza­amheid van ste­den­bouwkundige plan­nen. In Bies­land is geen enkel kavel gelijk aan de ander. Daarom is per kavel een soort microst­e­den­bouw bedreven: heel exact is bepaald hoe de won­ing op elk kavel staat, wat de maat van de voor­tuin is, wat de bij­passende goothoogte en nokricht­ing is, wat de plek van de berg­ing, de garage en de auto is en welke erf­schei­din­gen toegepast moesten worden.