Biesland is een buurt met bijna 500 woningen met de sfeer van een dorp. Door de integrale benadering van architectuur, stedenbouw en landschap is een ‘eenheid in verscheidenheid’ ontstaan die de wijk een prettige vanzelfsprekendheid geeft. In 1998 wonnen FARO en Heren5 de stedenbouwkundige prijsvraag in Ypenburg. Tien jaar later is dit plan onder de naam “Biesland” voltooid.

  • Programma 167 woningen
  • Opdrachtgever Tekton Projectontwikkeling (tot 2004) en Kanters Projectontwikkeling (vanaf 2004)
  • In samenwerking met H+N+S en Heren5
  • Gereed 2009
00/00
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 06
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 01
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 01
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 03
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 04
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 05
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 02

Een dorp in Vinexland

Hier is een harmonieuze balans tussen eenheid en verscheidenheid gerealiseerd doordat alle architecten de afspraken van het beeldkwaliteitsplan hebben omarmd. De fijnmazige mix van sociale huur, vrije kavels en projectmatige vrije sector noemen we knipogend Vimix. Dit in tegenstelling tot het in die tijd gebruikelijke recept van ontmengen in de Vinex. Bij Vimix schikken de architecten zich naar het totaal en alleen echte architectuurkenners kunnen duiden welke woning van welke architect is. De samenhang wordt gewaarborgd door regels voor kaphellingen en het aards materiaalpalet.

Aan de projectmatige woningen in Biesland hebben, naast FARO en Heren5, de architectenbureaus AAArchitecten, BOX en Dil en Bonazzi gewerkt. Daarnaast zijn er nog vijf architecten die ontworpen hebben voor tien vrije kavels. Deze tien vrije kavels zijn als kruiden gemixt door het plan. Onder supervisie van FARO en Heren5 zijn de ontwerpen van alle architecten zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Biesland is geïnspireerd door de dorpen waar iedereen op zijn eigen grond zijn eigen huis liet bouwen. In die dorpen was dankzij de beperkte hoeveelheid beschikbare bouwmaterialen en technische mogelijkheden altijd sprake van een vanzelfsprekende samenhang tussen al die woningen. Samenhang anno nu is alleen te bereiken met goede spelregels. De belangrijkste regels in dit plan gaan over materiaal, dakhelling, goothoogtes en de overgangen tussen privé en openbaar. Zo is er voor alle woningen met een kap de oude boerenverhoudingen van 3:4:5 (53 graden) voorgeschreven. Ook de keuze voor een duurzaam en ingetogen palet aan materialen en kleuren geeft de dorpse wijk veel samenhang.

Voor een dorpse sfeer is de openbare ruimte zeer bepalend. Dankzij het zogenaamde ‘shared space’ principe, waarbij alle verkeersdeelnemers gebruik maken van dezelfde ruimte, zijn de wegprofielen intiem en dorps. Smalle straten van ruim vier meter zonder trottoirs waar de kinderen fietsen, krijten en ballen blijken visueel te dwingen tot langzaam rijden. De straten zijn zo smal dat er niet in geparkeerd kan worden zodat er altijd goed overzicht is op de spelende kinderen. Samen met HNS hebben wij een openbare ruimte gerealiseerd waar ook groen en water bijdragen aan de beoogde informele woonsfeer.