De metamorfose van de Zuidstrook van de Slachthuisbuurt nadert haar laatste fase. Wie Haarlem binnenrijdt ontwaart LINK! als eerste blok in een reeks aan de rechterkant. Op deze bijzondere plek, grenzend aan een stadspark, gaat het gebouw de dialoog aan met haar directe omgeving. Elke zijde op geheel eigen wijze. Maar de grootste verrassing openbaart zich in het hart: Een ruimtelijk spel van bruggen en houten gevels vormen samen een sfeervolle lichthof.

  • Programma 90 appartementen, middeldure huur. 126 parkeerplekken, 78 fietsparkeerplaatsen. 426m2 collectieve ruimte
  • Opdrachtgever HBB groep
  • Aannemer HBB groep
  • Gereed 2023
00/00
FARO architecten Blok II Haarlem 01
FARO architecten Blok II Haarlem 04
FARO architecten Blok II Haarlem 08 Schets

Robuust van buiten, zacht van binnen

LINK! biedt onderdak aan 90 woningen. Samen vormen ze een gebouw dat reageert op de diverse sferen rondom: de stedelijke dynamiek en de rust van het stadspark.

Dankzij de warme rood/oranje grondtoon van het baksteen, met aandacht voor metselwerkdetails, is er sprake van eenheid in verscheidenheid. De locatie vraagt een gebouw zonder achterkanten. LINK! heeft daarom een alzijdige kwaliteit waarin alle vier de zijden een eigen dialoog aangaan met de directe context. De zuidgevel aan de Schipholweg wordt vormgegeven als een duidelijke hoofdentree. Door toepassing van een hogere dakrand, royale hoekramen en relatief uitbundige metselwerkornamenten, verrijst er een krachtig front op de meest prominente hoek van de locatie.

De westgevel grenst aan de straat en reageert op de gevelwand aan de overzijde van de straat. Ten opzichte van de parkzijde is deze gevel verticaler van opzet.

De oostgevel, die op het park georiënteerd is, heeft een overwegend horizontaal karakter, net als de parkblokken van Blok I.
Elementen als een pergolaconstructie, balkons, hagen en klimop én aandacht voor zichtlijnen waarborgen een natuurlijke verbinding met de parkomgeving.
In de smalle noordgevel heeft het gebouw een tweede toegang naar het binnengebied. Hier is de zachte binnenwereld van buitenaf zichtbaar. Dit is ook de gevel waar de horizontale belijning van de parkgevel de meer verticale opzet van de westgevel ontmoet.

Hoe mooi is het contrast met deze stoere gemetselde buitenkant, zodra je de binnenwereld betreedt! In de lichthof, waar alle woningen worden ontsloten voert hout de boventoon. Hier is ruimte voor ontmoeting, licht en groen en aandacht voor sfeervolle verlichting.

Een speelse plek die maakt dat je je hier veilig, geborgen en thuis kunt voelen.