Deze dubbele basisschool, de Beatrixschool en Marijkeschool, staat in het hartje van de Schilderswijk in Den Haag. Het gebouw biedt plaats aan twee16-klassige basisscholen met peuterspeelzalen en gymzalen.

  • Programma 2 basisscholen
  • Opdrachtgevers OCW Den Haag en Beatrixschool
  • Aannemer Hurks van der Linden
  • Gereed 2010
00/00
FARO architecten Dubbele basisschool Den Haag 04
FARO architecten Dubbele basisschool Den Haag 05
FARO architecten Dubbele basisschool Den Haag 06
FARO architecten Dubbele basisschool Den Haag 03
FARO architecten Dubbele basisschool Den Haag 01
FARO architecten Dubbele basisschool Den Haag 02

Koningin Beatrix- en Prinses Marijkeschool

Stedenbouwkundige randvoorwaarden hebben ertoe geleid dat het blok tot de rooilijn wordt volgebouwd, zo wordt de bloktypologie uit de directe omgeving gevolgd en het blok afgemaakt. Het kleine kavel had tot gevolg dat we de gymzalen op de verdieping moesten leggen. Hierdoor werden we in de gelegenheid gesteld een mooie ingang voor deze zalen te ontwerpen en tevens de onherbergzame Hoefkade te verlevendigen met een ingang.

De gevels bestaan uit robuust metselwerk, gelardeerd met poorten en echte schoolramen. De poorten tussen het hoofdplein en de kleine pleintjes zijn ontworpen door de winnaars van een prijsvraag die gehouden is onder de kinderen van de school. Deze kleine pleintjes zijn bestemd voor de allerjongsten zodat ze besloten en veilig kunnen spelen.

Het gebouw manifesteert zich als twee aparte scholen die toch overduidelijk familie van elkaar zijn. Het gebouw functioneert ook als een maatschappelijke ontmoetingsruimte voor de bewoners van de buurt. In het ontwerp is hier rekening mee gehouden door eigen ingangen te maken zodat na en buitenschoolse activiteiten makkelijk toegankelijk zijn.

Met de maximale isolatiewaarde voor de buitenschil is een zeer energiezuinig onderwijsgebouw gemaakt. Het gebouw heeft een volledig modern luchtbehandelingsysteem, waarbij lucht wordt gerecirculeerd, dat er voor zorgt dat zowel ’s zomers als ’s winters het energiegebruik minimaal is en een hoge mate van comfort wordt gehaald. Voor de energieopwekking is tevens een groot aantal zonnepanelen op het dak geplaatst. Op plaatsen waar nodig is een geïntegreerde zonnewering ontworpen. Daarnaast wordt zonnewering ook verzorgd doorbestaande en nieuw te plaatsen bomen.

De uitvoering in robuuste (Nederlandse)baksteen, passend bij het karakter van de buurt, zorgt ervoor dat het gebouw een vanzelfsprekende plek in zijn omgeving krijgt. De aanleiding om het hoog te waarderen is daardoor groot en daarmee is een lange levensloop te verwachten. Uit de gesloopte voorganger zijn in het nieuwe gebouw een aantal stukken natuursteen gebruikt. De inrichting en afbakening van het schoolplein wordt ook gedaan met grote stukken natuursteen uit de oudbouw.