Geerpark is een nieuwe woonwijk in Vlijmen. De gemeente, corporatie, provincie en waterschap hebben hele hoge duurzame ambities geformuleerd om van Geerpark ‘de meest duurzame wijk van Nederland’ te maken. Het behoort dan ook tot de zogenaamde ‘excellente gebieden’ die door het ministerie zijn aangewezen als voorbeeldprojecten in Nederland.

  • Programma 36 eengezinswoningen, 34 appartementen en parkeergarage
  • Opdrachtgever Woonveste
  • Gereed 2015
00/00
FARO architecten Geerpark Vlijmen 03
FARO architecten Geerpark Vlijmen 01
FARO architecten Geerpark Vlijmen 02
FARO architecten Geerpark Vlijmen 05
FARO architecten Geerpark Vlijmen 04

Energieneutraal in Geerpark, Vlijmen

De locatie waar Geerpark op is ontwikkeld is het terrein van de voormalige zaadhandel ‘Mommersteeg’. Het oude kantoorpand van Mommersteeg heeft monumentale waarde en is inmiddels herontwikkeld tot een bijzonder zorgconcept. De aansluiting tussen het monumentale gebouw en de gehele ontwikkeling van Geerpark wordt gemaakt met het project Morgen I, waar FARO tekende voor de stedenbouw en architectuur in opdracht van Woonveste.

Het gerenoveerde Mommersteeggebouw en een tweetal appartementengebouwen staan aan een centraal parkje dat is gekoppeld aan de belangrijkste langzaam verkeerroute in Geerpark. Zo wordt dit parkje een nieuw hart in de wijk. Daaromheen is een mooi gemengd wijkje ontstaan met een variatie in woningtypes (rijwoningen, seniorenwoningen, appartementen, maar ook vrije kavels) die in samenhang zijn ontworpen.

Als vertaling van de bestaande sfeer van een ‘agro-industrieel complex’ zijn de gebouwen ontworpen als stoere ‘woonschuren’ met veel ruimte voor duurzame maatregelen. De woningen zijn sowieso ‘nul-op-de-meter’ dankzij een hoogwaardige gebouwschil en uitgekiende installaties. Daarnaast is er ook veel aandacht geweest voor andere duurzame aspecten. Zo zijn structuur en gebouwen ontwikkeld in samenspraak met omwonenden en een huurderspanel van Woonveste. Er is bijzondere aandacht besteedt aan sociale interactie en het gebied heeft een bijzondere waterhuishouding die in overleg met het waterschap is ontwikkeld. Uiteraard is er ook veel aandacht besteedt aan materialisering en bouwlogistiek.

De bijzondere energiezuinige woningen zijn allen in de (sociale) huur ontwikkeld. Dit vraagt ook om een bijzonder verhuurmodel, zodat de duurzame maatregelen kunnen renderen. Vooruitlopend op nieuwe regelgeving van de Rijksoverheid heeft Woonveste met input van FARO het PEP-label geïntroduceerd waarbij huurders betalen voor de energieprestatie.