In de Amsterdamse wijk Geuzenveld heeft FARO 134 woningen in verschillende types ontworpen en gerealiseerd. Dit project is een soort tuinstad 2.0 waarin de groene stedeling met trots kan wonen. Het ‘licht, lucht en ruimte’ uit de jaren vijftig wordt uitgebreid naar ‘licht, lucht, groene ruimte en keuzevrijheid’. Het project Geuzentuinen bouwt voort op oude idealen, maar zet het in de nieuwe tijd. Een aantal uitgangspunten uit de opzet van de westelijke tuinsteden werken niet zoals ooit bedoeld. Vooral de onduidelijke begrenzingen en een overaanbod aan anonieme plekken in de openbare ruimte zorgen nu voor problemen.

  • Programma 138 woningen
  • Opdrachtgevers Het Oosten Woningcorporatie en De Principaal bv
  • Aannemer Bouwbedrijf van der Waal vof
  • Gereed 2003
00/00
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 02
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 08
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 07
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 06
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 09
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 10
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 11
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 01
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 03
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 04
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 05

Nieuw in tuinstad: het open-gesloten bouwblok

Aansluitend op het omliggende stratenpatroon is het grote terrein opgedeeld in drie delen met daartussen wegen voor voetgangers. In elk deel is rondom een collectieve tuin een mix van grondgebonden en gestapelde woningen, zowel huur als koop, ontworpen in een combinatie van hoge en lage volumes. Met het oog op optimale bezonning zijn de gestapelde woningen op niet storende punten geplaatst. Zo is het grootste en hoogste gebouw aan de noordzijde gesitueerd. Onder ieder binnenterrein met een, deels collectieve, tuin is een halfverdiepte parkeergarage verborgen. Rondom de tuinen staat een muur die een krachtige grens maakt tussen het openbare en het collectieve gebied. De gevels bestaan uit aluminium en baksteen. Aan de buitenzijde van het plan is de baksteen de baas, aan de binnenzijde het aluminium. Op sommige punten vloeien ze in elkaar over. Er is gekozen voor aluminium om de relatief ondiepe blokdiepte optisch zo groot en licht mogelijk te maken.

Alle woningen hebben zeer flexibele plattegronden en zijn daar waar mogelijk voorzien van een ingang aan de straat. Alle woningen hebben hoge verdiepingen, de woningen met eigen parkeerplaats hebben door hun split-​level-​principe aan de straat zelfs een hoogte van meer dan vier meter. Door veel verschillende kwaliteiten aan te bieden is gestreefd naar een duurzame bewoning van deze ‘Tuinstad Nieuwe Stijl’.