Door veel verschillende kwaliteiten aan te bieden is gestreefd naar een duurzame bewoning van deze ‘tuinstad Nieuwe Stijl’. De jury van de Zuiderkerkprijs schrijft: “De Geuzentuinen heeft deze prijs gewonnen omdat zaken als programma, architectuur en stedenbouw, het meest in evenwicht waren. Bovendien is de spanning tussen variatie en stedenbouwkundige inbedding op overtuigende wijze tot een synthese gevoerd”.

  • Programma 138 woningen
  • Opdrachtgevers Het Oosten Woningcorporatie en De Principaal bv
  • Aannemer Bouwbedrijf van der Waal VOF
  • Gereed 2003
00/00
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 02
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 08
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 07
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 06
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 09
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 10
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 11
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 01
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 03
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 04
FARO architecten Geuzentuinen Amsterdam 05

Nieuw in tuinstad: het open-gesloten bouwblok

“In de jaren ‘50 was er woningnood, tegenwoordig is er woonbehoefte“. De westelijke tuinsteden in Amsterdam bevatten een grote hoeveelheid woningen. Deze zijn echter te weinig toegesneden op de wensen van de moderne woonconsument. Hierdoor dreigt een heel stadsdeel af te glijden naar een toevluchtsoord voor de minder kapitaalkrachtigen. Een ieder die het zich kan permitteren vertrekt. Ook de woonomgeving voldoet niet meer. Met name de grote hoeveelheid groen is te eenzijdig en te anoniem.

De hoofdopzet van het project was het maken van een eigentijdse tuinstad waarin de groene stedeling met trots kan wonen. Het “licht, lucht en ruimte” uit de jaren vijftig wordt uitgebreid naar “licht, lucht, groene ruimte en keuzevrijheid.” Vanaf 1997 is in samenwerking met bewoners stapsgewijs toegewerkt naar een ontwerp.

De belangrijkste uitgangspunten zijn geweest: voortbouwen op de tuinstadgedachte, het groen definiëren en begrenzen, collectieve tuin, parkeren structureel oplossen, architectonische en ruimtelijke expressie, huur en koop gemengd en de hoge woningdichtheid (138 woningen op 0.8 ha netto)
Aansluitend op het omliggende stratenpatroon is het terrein opgedeeld in drie delen. In elk deel is, rondom een collectieve tuin, een mix van grondgebonden en gestapelde woningen, zowel huur als koop, ontworpen in een combinatie van hoge en lage volumes.
Vanwege een zo goed mogelijke bezonning zijn de gestapelde woningen op niet storende punten geplaatst. Zo is het grootste en hoogste gebouw aan de noordzijde gesitueerd.

Onder ieder binnenterrein met een, deels collectieve, tuin is een halfverdiepte parkeergarage verborgen. Rondom de tuinen staat een muur die een krachtige grens maakt tussen het openbare en het collectieve gebied. De gevels bestaan uit aluminium en baksteen. Aan de buitenzijde van het plan is de baksteen de baas, aan de binnenzijde het aluminium, soms vloeien ze in elkaar over.

Alle woningen hebben zeer flexibele plattegronden en zijn, daar waar mogelijk, voorzien van een ingang aan de straat. Alle woningen hebben hoge verdiepingen, de woningen met eigen parkeerplaats hebben door hun split-level-principe zelfs een hoogte aan de straat van meer dan vier meter.