Ontwerp een kerk volgens de traditionele doopsgezinde principes: met duurzaamheid hoog in het vaandel, de mens centraal en met ruimte voor ontmoeting. De eerste doopsgezinde kerken waren schuur– en schuilkerken. Eenvoudige ontmoetingsruimten waar men samenkwam rondom de bijbel. De inrichting was sober en zo puur mogelijk. Geen afleiding, geen ornamentiek, als voorwaarde voor concentratie en samen zijn. Het nieuwe kerkje op Mennorode verwijst naar die tijd.

  • Programma Kerkje
  • Opdrachtgever Conferentiecentrum Mennorode
  • Aannemer Van Ouwendorp Bouwbedrijf
  • Gereed 2011
00/00
FARO architecten Kerkje Elspeet 01
FARO architecten Kerkje Elspeet 06
FARO architecten Kerkje Elspeet 05
FARO architecten Kerkje Elspeet 03
FARO architecten Kerkje Elspeet 02
FARO architecten Kerkje Elspeet 07
FARO architecten Kerkje Elspeet 04

Schuurkerkje eert doopsgezinde tradities

Het gebouw bestaat uit één grote kenmerkende ruimte waarin stevige vurenhouten spanten de sfeer bepalen. De verbreding halverwege het gebouw geeft de schuur-achtige kerk een eigentijds uiterlijk. Zo gaat de smallere ingang over in een ruime kerkzaal met een glazen achterwand. Een knik in het dak en in de gevel vormt de overgang. Extra toevoeging is een buitenkerk, waar bij mooi weer in de open lucht gekerkt kan worden.

Het nieuwe kerkje zal gebruikt worden voor vieringen en andere functies die met kerkelijk gebruik te maken hebben. Gastvrijheid is een belangrijke notie. De kerk zal de hele dag open zijn en iedereen die dat wil kan er binnen lopen. Er is een stiltehoek voor bezinning, rust en meditatie. Het gebouw bestaat 100% uit hout:

De binnenafwerking bestaat uit tweedehands vloerdelen afkomstig uit een oud klooster. De buitenzijde, zowel dak als wand, is bekleed met shingels van Frans acacia, duurzaam geteeld in snoeibossen. De kopgevel is voorzien van inlands eiken. De wanden en het dak zijn geïsoleerd met vlasdekens. Verwarming geschiedt door middel van warmte-koude-opslag.