Een stedelijke buitenwijk met grachten en stadse huizen. Dat is de essentie van het plan De Laak van West 8 in Amersfoort.

  • Programma 103 woningen waarvan 65 huur en 38 koop
  • Opdrachtgever Portaal Vastgoed
  • Aannemer Dura Vermeer Hengelo BV
  • Gereed 2013
00/00
FARO architecten Lakerswerf 04
FARO architecten Lakerswerf 05
FARO architecten Lakerswerf 07
FARO architecten Lakerswerf 02
FARO architecten Lakerswerf 03
FARO architecten Lakerswerf 06

Pandje-pandje in bonte baksteen

Het FARO plan bouwt dankbaar voort op het geïnitieerde karak­ter van West8. Gevel­wan­den van blokken wor­den ‘pands­gewijs’ opge­bouwd. Het project is zorgvuldig gede­tailleerd met ‘warme’ mate­ri­alen die mooi ver­oud­eren. Ook is veel aan­dacht geschonken aan de kwaliteit van de over­gang tussen privé en open­baar, zowel aan de buiten­z­i­jde van de bouw­blokken, als aan de bin­nen­z­i­jde waar vee­lal de par­keer­plaat­sen zijn gele­gen. De entrees aan de straatz­i­jdes van het plan, de twee cen­trale entrees van de apparte­menten en de indi­vidu­ele wonin­gen­trees kri­j­gen een zeer rijke detail­ler­ing.

Plat­te­gron­den zijn zo flex­i­bel mogelijk. In veel won­ing­types zijn meerdere indelin­gen mogelijk. Voor de singelwonin­gen geldt boven­dien dat de koper de indel­ing van de begane grond kan kiezen uit vier indelin­gen: straat– of tuin­gericht wonen, beide met twee vari­anten. Alle wonin­gen zijn voor en/​of achter toe­ganke­lijk voor mindervaliden.

In opdracht van Por­taal heeft FARO het project in keten­samen­werk­ing uit­gew­erkt met DURA bouw, HFB, Schreuder, Lood­sluis, VIAC en Nie­man. In totaal zijn het 103 wonin­gen in ver­schil­lende won­ing­types. De wonin­gen zijn zowel grondge­bon­den als gestapeld. In het blok met apparte­menten is ook een parkeerruimte geïn­te­greerd onder een dek.