Ooit stond hier een ziekenhuis. Samen met ATA heeft FARO in 2000 de prijsvraag gewonnen voor de herstructurering van dit vrijkomende terrein nabij de binnenstad. Het gebied van ongeveer 3ha is zeer dicht bebouwd. Nu biedt dit voormalig ziekenhuisterrein ruimte aan 385 woningen en een grote ondergrondse parkeerplaats, waardoor een mooi woonmilieu gecreëerd is.

  • Programma 385 woningen, 79 kleine appartementen en 450 parkeerplaatsen
  • Opdrachtgevers Bouwfonds, Amvest en Van Wijnen
  • In samenwerking met Architectuurcentrale Thijs Asselbergs
  • Gereed 2010
00/00
FARO architecten Mariastichting Haarlem 04
FARO architecten Mariastichting Haarlem 06
FARO architecten Mariastichting Haarlem 02
FARO architecten Mariastichting Haarlem 03
FARO architecten Mariastichting Haarlem 05
FARO architecten Mariastichting Haarlem 01

Hoffelijke enclave tussen Hout en Spaarne

De ontwikkeling van de enclave van de Mariastichting vond onder hoge druk plaats. Voor deze prijsvraag hebben we een oplossing bedacht voor een zeer ingewikkeld stedelijk vraagstuk. Een enorm programma moet ingepast worden op een redelijk kwetsbare plek.

Uit modellenstudies concludeerden wij dat deze zeer hoge bebouwingsdichtheid de meeste woonkwaliteit en ontspanning kreeg bij een structuur van verschillende hoven. Immers een klein deel kan maar aan het Spaarne wonen en dus is het realiseren van interne kwaliteit in het stedenbouwkundig plan een absolute noodzaak voor de leefbaarheid.

De opgave is om wonen, klein en groot, duur en goedkoop, hoog en laag met al zijn hedendaagse technische eisen in nieuwbouw en een aantal bestaande gebouwen te huisvesten.En daarbij recht te doen aan zowel de samenhang als aan de verschillen.

Om de hoven ook echt die benodigde kwaliteit te geven hebben we gekozen voor een forse ondergrondse parkeer-garage in 2 lagen. Een grote investering, die zich in onze ogen terugverdiend doordat je een rustig woonmilieu kan creëren. Om de grote hoeveelheid woningen te huisvesten én stedelijke kwaliteit te maken hebben we diverse typologische ‘uitvindingen’ gedaan die het wonen op de verschillende plekken in het plan ook écht aantrekkelijk maken.

Na de gewonnen prijsvraag mochten we het plan ook echt bouwen. De locatie bevat vier zeer verschillende randen, waar de architectuur op reageert. Met forse gebaren aan de kant van de infrastructuur, met veel transparantie aan het Spaarne, met kleinschaligheid aan het smalle Spijkermanslaantje en met zorgvuldigheid afstemming met bestaande monumenten aan de zijde van de Haarlemmerhout.

De kleinschalige appartementen-gebouwen hebben gevels met veel glas en Franse balkons. De twee blokken met stadswoningen hebben privé tuinen. Direct naast het oude monumentale hoofdgebouw van het oude ziekenhuis, werkt FARO aan 79 appartementen met een collectieve binnentuin.De architectuur heeft een materiaalpallet met oranje en bruine bakstenen en witte raamkaders die de gevelopeningen accentueren.