Het bedrijventerrein in Oud IJmuiden is getransformeerd naar een dynamische buurt. Vier architecten ontwierpen met hun eigen handschrift de woningen van het stedenbouwkundig plan van Liesbeth Brink. De historische omgeving, het uitzicht, de sluizen, de vissershaven en de kleinschaligheid hebben als inspiratie gediend voor het stedenbouwkundig plan.

  • Programma 99 woningen en appartementen
  • Opdrachtgever Bouwfonds en Woningbedrijf Velsen
  • Aannemer Panagro
  • Gereed 2012
00/00
FARO architecten herstructurering Oud IJmuiden 05
FARO architecten herstructurering Oud IJmuiden 06
FARO architecten herstructurering Oud IJmuiden 08
FARO architecten herstructurering Oud IJmuiden 01
FARO architecten herstructurering Oud IJmuiden 02
FARO architecten herstructurering Oud IJmuiden 03
FARO architecten herstructurering Oud IJmuiden 04
FARO architecten herstructurering Oud IJmuiden 07

Frisse revival voor oude havenstraten

Binnen een helder stratenpatroon ontstaat een divers woningbouwprogramma: laagbouw in het middengebied, hogere bebouwing aan de randen en kleine knusse straten en pleintjes. Zo komen er niet alleen woningen met een tuin of stadswoningen maar ook appartementen, en zowel huur als koop. Daarnaast wordt er ruimte geboden aan ondernemerschap door toevoeging van nieuwe, kleinschalige bedrijfsruimten gecombineerd met woningen.

FARO heeft binnen dit plan diverse woningtypen ontworpen, zowel appartementen als grondgebonden woningen. Grotere blokken zijn opgedeeld in individuele pandjes, zodat er een afwisselend straatbeeld ontstaat met ruimte voor individuele expressie. De verschillende gevels krijgen een rijke detaillering in metselwerk en bijzondere kozijnen. Inspiratie voor deze architectuur is de 19-eeuwse bouwstijl. In het ontwerp van de daklijsten hebben we nautische elementen opgenomen, een knipoog naar de naastliggende haven.