De huisvestingssituatie van CSG Reggesteyn sloot niet meer aan op de behoefte van deze scholengemeenschap. Strootman landschapsarchitecten en FARO zijn gevraagd een visie te maken voor het samenvoegen van de verschillende locaties van de school op één plek: de voormalige Ten Cate fabriek in Nijverdal. Hierbij worden karakteristiek fabrieksgebouwen behouden en worden nieuwe volumes toegevoegd. Deze studie sluit aan op de gebiedsontwikkeling “Nijverdal aan de Regge”.

  • Programma Visie transformatie Ten Cate fabriek tot school voor Reggesteyn
  • Opdrachtgever CSG Reggesteyn
  • In samenwerking met Strootman en Ter Steege
  • Studie Gebiedsontwikkeling
00/00
FARO architecten Reggesteyn aan de Regge Nijverdal 05
FARO architecten Reggesteyn aan de Regge Nijverdal 02
FARO architecten Reggesteyn aan de Regge Nijverdal 04
FARO architecten Reggesteyn aan de Regge Nijverdal 01
FARO architecten Reggesteyn aan de Regge Nijverdal 03

Van fabriek tot school

Deze studie sluit aan op de gebieds-ontwikkeling “Nijverdal aan de Regge”. Nijverdal is gesticht aan de Regge. De textielindustrie, die de basis vormde voor het ontstaan van Nijverdal, is verplaatst naar een bedrijventerrein aan de buiten-kant van het dorp.

Het terrein van de Koninklijke Ten Cate komt daardoor beschikbaar voor een nieuwe invulling. Dit biedt kansen om
het afgesloten en introverte Ten Cate-terrein te openen, een nieuwe bestemming te geven en daarmee te zorgen voor meer samenhang met de rest van Nijverdal.

Het Ten Cate-terrein is sterk verbonden met de geschiedenis van Nijverdal. De meest waardevolle gebouwen zullen daarom worden behouden en een nieuwe bestemming krijgen.