Aan de rand van het centrum van het dorp, langs de Twellose Beek, is een supermarkt en een aantal woningen vervangen en in één gebouw samengevoegd. Zo ontstaat één groot gebouw op de grens van dorpskern en groen, dat ingevoegd is in de structuur en veel open ruimte creëert.

  • Programma Supermarkt en 37 woningen
  • Opdrachtgever IJsseldal Wonen
  • Aannemer Nikkels Bouwbedrijf bv
  • Gereed 2016
00/00
FARO architecten Supermarkt en woningen Twello 01
FARO architecten Supermarkt en woningen Twello 05
FARO architecten Supermarkt en woningen Twello 03
FARO architecten Supermarkt en woningen Twello 04
FARO architecten Supermarkt en woningen Twello 02
FARO architecten Supermarkt en woningen Twello

Duurzaam gemak

Heldere parkeer – en winkellogistiek, laden en lossen van vrachtwagens binnen, goede relaties met het dorp, duidelijke ingang voor de woningen, zoveel mogelijk levendigheid op de begane grond en niet te massief volume. Dat waren de belangrijkste uitgangspunten. De supermarkt, die aansluit op het winkeldeel van Twello, heeft een ingang aan het parkeerterrein aan de zuidzijde, een vrachtwagensluis aan de westzijde en open hoeken op de noord– en oostzijde. Op de supermarkt zijn 37 woningen gebouwd in 4 verschillende blokjes. Verschillend metselwerk, in verschillende kleuren, versterkt de onderverdeling in kleinere blokjes. Deze onderverdeling in blokjes maakt het grote bouwvolume passend bij de schaal van Twello. De woningen zijn gelegen rondom een dek waarop auto’s, die met een autolift naar boven kunnen, geparkeerd worden. De woningen zelf, bereikbaar via galerijen rondom dit dek, zijn eigentijds, ruim en met grote balkons. Nu geschikt gemaakt voor senioren, toegankelijk en flexibel, kunnen ze in de toekomst ook andere groepen huisvesten. Een veelheid aan duurzaamheidsmaatregelen, waaronder een groot oppervlak aan fotovoltaïsche cellen (PV-cellen), garanderen een laag energiegebruik.