Aan de zuidkant van Abcoude verrijst langzaam maar trefzeker de nieuwe zuidrand van Abcoude: de Winkelbuurt. Het is een plan van la4sale waarbinnen FARO samen met verschillende architectenbureaus, waaronder LEVS, Hilberink Bosch en Bedaux de Brouwer, werkt aan een bijzonder gevarieerd nieuw dorps woonmilieu.

  • Programma 20 grondgebonden woningen
  • Opdrachtgever Janssen de Jong Projectontwikkeling BV
  • Dorpsbouwkundigplan la4sale
  • Aannemer Bouwbedrijf Frans Vink & Zonen
  • Gereed 2017
00/00

Dorpse variëteit

Binnen de Winkelbuurt ontwerpt FARO 20 grondgebonden woningen; sommige binnen een landelijk ensemble als een erf en sommige als opzichzelfstaande dorpse woning.

la4sale heeft in hun beeldkwaliteitsplan voor elke kavel zeer specifieke vereisten omschreven die het karakter van elke kavel met woning omschrijft; soms ingetogen en terughoudend, soms uitgesproken en expressief. Dat vertaalt zich in de uitwerking in een grote dorpse variëteit.

Dat is ook herkenbaar in de door ons ontworpen woningen. Zo hebben we enkele dorpse en landelijke woningen ontworpen met een heel eigen specifieke uitstraling, zoals de klokwoning aan de brug, prominent in het dorp. En de notariswoning, statig aan de rand van het dorp.

De erven aan de landelijke rand van het plan zijn ontworpen als eigentijdse schuurwoningen die een afgewogen ensemble vormen. De schuren op het ene erf hebben baksteen gevels en dominante rieten kappen, terwijl de schuren op het andere erf abstracter vormgegeven zijn. Deze abstractie komt terug in de materialisering en detaillering van deze schuren; ze worden uitgevoerd in zwart hout en zink.

In alle ontwerpen is een zorgvuldig gedetailleerde gevel in variaties van baksteen, hout en zink uitgangspunt. Daken zijn vormgegeven met zink, een vlakke pan of riet.

Ondertussen krijgt de Winkelbuurt steeds meer vorm. Onze eerste woningen zijn gebouwd. Stap voor stap ontstaat hier een bijzondere dorpse uitbreiding.