Trudo heeft, in samenwerking met Adriaans Projectontwikkeling, aan FARO de vraag gesteld een plan te maken voor de centrale hof in het plangebied de Rijtse Vennen in Deurne. Deurne heeft als doelstelling gezet dat deze locatie duurzaam ontwikkeld dient te worden. Dit project kan als voorbeeld fungeren voor duurzaam ontwikkelde woningbouw op grotere schaal. Doel is het zoeken naar een andere manier van denken over bouwen, ontwikkelen en wonen, om zo tot een duurzame investering in de gebouwde omgeving te komen.

  • Programma 44 woningen
  • Opdrachtgevers Trudo en Adriaans Projectontwikkeling
  • Aannemer Adriaans Bouwbedrijf
  • Gereed 2011
00/00
FARO architecten Rijtse Vennen Deurne 01
FARO architecten Rijtse Vennen Deurne 06
FARO architecten Rijtse Vennen Deurne 04
FARO architecten Rijtse Vennen Deurne 03
FARO architecten Rijtse Vennen Deurne 02
FARO architecten Rijtse Vennen Deurne 05

Duurzame hof omarmt kindvriendelijk paradijs

Dit project kan als voorbeeld fungeren voor duurzaam ontwikkelde woningbouw op grotere schaal. Doel is het zoeken naar een andere manier van denken over bouwen, ontwikkelen en wonen, om zo tot een duurzame investering in de gebouwde omgeving te komen. Dit begint al bij het scheiden van het bouwafval tijdens de bouw.

Het project bestaat uit 44 woningen in de sociale huursector en enkele koopwoningen rond een centraal hof. De veranda voor het huis vormt de overgang tussen de individuele woningen en het openbare gebied van het centrale hof. De woningen zijn traditioneel gebouwd in kalkzandsteen.

Er gaat speciale aandacht uit naar het terugbrengen van het energiegebruik en het realiseren van een aangename leefomgeving. De 44 woningen hebben een gezamenlijk dak dat ook voor een deel voor energievoorziening zal zorgen. Verder krijgen de huizen een HRE combiketel, vloerverwarming, WTW ventilatie en een zonneboiler.

Ook krijgt iedere woning, i.v.m. de GPR, onder andere een regenton. De GPR scoort een gemiddelde waarde van 8,2.
De gevels, vloeren en daken hebben allen hoge isolatiewaarden. De EPC behaald dan ook een score tussen 0,52 en 0,55.