In een fraai stedenbouwkundig plan van bureau Hosper heeft FARO het woonprogramma getest en werkt het aan het bevorderen van de beeldkwaliteit van deze woningen. Vanwege de kwetsbare locatie in de Nieuwkoopse plassen (Natura 2000 gebied) in combinatie met het relatief forse aantal van 90 woningen is het van groot belang dat er een zorgvuldig plan gemaakt wordt met een symbiose tussen wonen en natuur.

  • Programma Stedenbouwkundig uitwerkingsplan, Beeldkwaliteit en openbare ruimte, Beeldkwaliteit Architectuur
  • Opdrachtgever Gemeente Nieuwkoop
  • In samenwerking met Bureau Hosper
  • Gereed 2020
00/00
FARO architecten Zuidhoek en Meijerhoek Nieuwkoop 07
FARO architecten Zuidhoek en Meijerhoek Nieuwkoop 04
FARO architecten Zuidhoek en Meijerhoek Nieuwkoop 03
FARO architecten Zuidhoek en Meijerhoek Nieuwkoop 01

Wonen aan de Nieuwkoopse plassen

FARO heeft samen met Hosper kavelpaspoorten en beeldkwaliteitsregels opgesteld die een beeld van ‘eenheid in verscheidenheid’ moeten bevorderen. Daarbij zijn voor de belangrijkste kaveltypes de ‘woonproducten’ getest: kan er een goede woning binnen de (strenge) bestemmingsplanregels worden gemaakt? Het doel van de ontwikkelde set regels is: Opdrachtgevers moeten hun eigen droom kunnen realiseren, in hun eigen stijl, waarbij een slimme set regels én begeleiding ervoor moet zorgen dat het eindresultaat toch een wijk is met een zekere samenhang tussen de woningen onderling én met de omliggende fraaie natuur.

De gemeente Nieuwkoop kent geen welstandsbeleid. Voor deze bijzondere locatie is echter toch voor een (milde) vorm van supervisie gekozen. De insteek is echter een positieve: niet ‘je mag niet dit / je moet dat’, maar samenwerken, op basis van wederzijds begrip.

FARO begeleidt de (particuliere) opdrachtgevers daarom als ‘kavelcoach’. Een onafhankelijke vraagbaak, raad-gever en aanjager die tegelijkertijd de beeldkwaliteit bewaakt in 1 op 1 gesprekken waarbij de opdrachtgever wordt gestimuleerd het beste in zichzelf en zijn / haar architect naar boven te halen. De kavelcoach helpt opdrachtgevers en architecten bij het integraal benaderen van hun ontwerp, zeker ook gezien extra eisen t.a.v. duurzaamheid van de woningen. Daarbij zorgt het onafhankelijk advies bijna altijd voor verbeteringen in functionaliteit én ruimtelijke beleving in de woning.

De kavelcoach doet zijn werk door middel van een aantal gesprekken op locatie in een door de gemeente gerealiseerde modelwoning (zodat je ter plekke de sfeer kunt proeven), maar is ook informeel tussendoor benaderbaar. Mét positieve resultaten: nu het grootste deel van de woningen gebouwd is blijkt de samenhang; eventueel benodigde wijzigingen in de ontwerpen worden begrepen en gewaardeerd door de opdrachtgevers. Het concept kavelcoach bleek ook nuttig in het verkooptraject om samen met potentiële kopers de verschillende mogelijkheden af te tasten..