De gebiedsontwikkeling van Badhoevedorp is een omvangrijk project. Nu de A9 is omgelegd kan het centrum van het dorp, dat lange tijd door de A9 werd doorsneden, flink worden verbeterd. De vrijgekomen ruimte van het snelwegtracé wordt ingezet voor de ontwikkeling van onder meer woningen, bedrijven en voorzieningen. Door oude dorpsstructuren te herstellen kan het dorp weer één geheel gaan vormen. Bovendien wordt de bereikbaarheid van de regio flink verbeterd. Kortom: een sterke impuls voor de leefbaarheid in Badhoevedorp.

Sinds het najaar van 2022 maakt Arjenne deel uit van het Kwaliteitsteam dat de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling bewaakt. De belangrijkste taak van het team, dat bestaat uit vier leden, is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling op landschappelijk, stedenbouwkundig en architectonisch vlak. Dat gaat dus van de openbare ruimte tot aan de detaillering van de nieuwe bebouwing. Met deze integrale benadering zorgt het team ervoor dat de ambities van het Masterplan Badhoevedorp worden behaald.

Binnen FARO hebben we brede kennis van en ervaring met gebiedsontwikkelingen en stedelijke opgaven waarbij stedenbouw, openbare ruimte en architectuur nauw samenhangen. Binnen verschillende grote uitbreidingslocaties en transformatieprojecten werkten we in rollen als stedenbouwkundige, architect, supervisor… We zijn dus goed in staat om projecten vanuit meerdere invalshoeken verder te brengen. Arjenne brengt deze ervaring mee in haar rol binnen het kwaliteitsteam. Zo bouwen we mee aan een hoge ruimtelijke kwaliteit van Badhoevedorp.

Foto: Gemeente Haarlemmermeer