In maart dit jaar zijn we gestart met FARO stedenbouw. Uit de reacties blijkt dat niet alleen wij dat een goed idee vonden! De komende tijd vertellen we graag iets meer over de projecten waar we zoal aan werken.

IJmuiden Pont tot Park
Van Pont tot Park is de naam van het werkprogramma voor de herstructurering van het hart van IJmuiden. In de komende jaren zal de woningvoorraad ingrijpend worden vernieuwd en uitgebreid. FARO is gevraagd de gemeente Velsen als ontwerpbureau terzijde te staan, in het team dat verder bestaat uit Woningbedrijf Velsen, AM gebiedsontwikkeling en Hemubo. De vernieuwing van IJmuiden biedt kansen voor sociale en economische structuurversterking. Zeventig jaar na Dudok doet zich de kans voor om IJmuiden opnieuw uit te vinden. Wij zijn van de partij!

Meer informatie is te vinden op de sites van Pont tot Park en de gemeente.

Afbeeldingen afkomstig uit: Pont tot Park, GEBIEDSVISIE KERN IJMUIDEN, Versie 31 maart 2021

00/00