In Nederland en Duitsland moeten de komende jaren honderdduizenden extra woningen worden gebouwd. Daarbij wordt ook weer gekeken naar de rand van de stad en naar nieuwe uitleggebieden. Maar blijft er dan nog wel iets van het landschap over? Of kunnen die nieuwe gebiedsontwikkelingen ‘landschappelijk’ vorm krijgen? Deze vraag legde BPD magazine voor aan experts uit het veld, van landschapsarchitect tot stedenbouwkundige en architect. Ook Jurgen kwam aan het woord, ondermeer naar aanleiding van het boek Landschappelijk wonen.

Een fragment uit het artikel
‘Je staat sterker als je kunt uitgaan van je eigen denkkracht’

Jurgen: ‘De groene ambities zijn nu veel scherper. We staan dan ook voor de opgave om diep na te denken over woningbouwplannen, over oplossingen voor vrijkomende landbouwgebieden. Het is urgenter dan ooit.’ Zijn bureau doet de laatste tijd opvallend veel projecten met landschapsarchitecten. ‘We zien de landschapsarchitect aanschuren tegen de architect en de stedenbouwer. Er komen ook steeds meer specialisten bij: ecologen, biologen, water- en energiedeskundigen. Opvallend is dat opdrachtgevers zich ontwikkelen. BPD, Dura Vermeer en AM hebben nu eigen conceptstudio’s waarmee ze deze thema’s zelf agenderen. Ontwikkelaars hebben hun reserves laten varen. Ze worden ook minder eenzijdig. Ze trekken zelf ontwerpers aan, ze zien in dat ze er met alleen bouwen niet komen. Veel tenders stellen eisen op het gebied van groen en duurzaamheid, dan sta je sterker als je kunt wijzen op je eigen denkkracht.’

Het hele artikel lees je hier